bittergubben

ytterligare en av de kränkta vita männen

Könsskillnader i grundskolebetyg 1998-2010

with 4 comments

[Uppdaterad version: https://bittergubben.wordpress.com/2011/12/13/konsskillnader-i-grundskolebetyg-1998-2011/]

Har tidigare skrivit inlägget Osakliga betygsskillnader mellan könen, där jag mer diskuterar fenomenet, här följer jag upp med en presentation av könsskillnader i de historiska siffror som finns på Skolverkets sajt, med fokus på statistik/diagram. Har man väl gjort sig besväret att kopiera ihop siffrorna i en excel-fil så blir det många diagram. Hade även tänkt ha med siffrorna för läsåret 2010/2011, men de siffrorna för blir dock inte tillgängliga förrän 29nde november – så det blir antagligen en till uppföljning då. Rent statistiskt skulle jag vänta mig att jag gjort något/några copy-paste fel någonstans, men vet inte var.

Betygskvoter: Genomsnittliga pojkbetyg dividerat med genomsnittliga flickbetyg.

Betyg avser slutbetyg i årskurs 9.

För perioden 1994-1997 är det den 5 gradiga betygsskalan som används, istället för Svenska som andraspråk fanns kursen Sv2, och kurserna i matematik och engelska var uppdelade i allmän och särskild kurs. Det borde rimligen ändå gå att jämföra kvoterna mellan pojk och flickbetyg.

Vi börjar med ämnen utan nationella prov. Den mest påtagliga förändringen är nedgången i Teknik över hela perioden. Flera ämnen sjunker i början av perioden, t.ex. Slöjd, Geografi och Bild. NO sjunker i början men återhämtar sig något.

Och så till de ämnen där det ges nationella prov. I början av perioden är det en nedgång i biologi, fysik och kemi. I engelska sker en uppgång.

Provkvoter: Genomsnittligt pojkresultat på nationella prov i årskurs 9 dividerat med motsvarande siffra för flickorna.

För 2002-2004 anges i engelska och svenska bara resultaten på delproven, inget sammanlagt betyg. Kvoterna på delproven enligt nedan.

För 2009 och 2010 är provkvoterna i engelska, matematik och fysik rätt nära 1.  

Kvot mellan betygskvot och provkvot. Om eleverna fick betyg som låg i paritet med provresultatet skulle denna kvot vara 1. Är den under ett innebär det att det är fler flickor än pojkar som får högre slutbetyg än provresultat. Det är ju normalt att några gör relativt dåligt ifrån sig på ett enskilt prov, och att det enskilda provresultatet därför inte behöver vara rättvisande, men jag ser inte varför det skulle gälla flickor mer än pojkar.

År 1998 ligger siffrorna totalt sett neutralt, och Svenska som andraspråk har några värden som ligger över 0.99, men typiska värden ligger mellan 0.95 och 0.99. För 2010 ligger samtliga värden mellan 0.94 och 0.98.

En uppkäftigare kvot att titta på är (1-Provkvot)/(1-Betygkvot), d.v.s. hur stor andel av betygsskillnaden kan förklaras med skillnad i provresultat? Matematikprovet 1998 dyker ständigt upp som avvikare i diagrammen, men de flesta siffror är mindre än 1, och flera är mycket mindre, en del rent av negativa – d.v.s. att pojkarna skrivit bättre på provet men flickorna fått högre betyg. (Flickorna har fått högre betyg i samtliga ämnen/år där det getts nationellt prov, vilket är urvalet här). Mot det här diagrammet kan man dock invända att det är i ämnen med liten skillnad mellan könen som hamnar lägst, för ämnen med stor betygsskillnad mellan könen kan en relativt stor andel motiveras utifrån provkvoten – och det är rimligen viktigare att förklara stora skillnader än små.

Ytterligare ett sätt att åskådliggöra det hela är att ställa frågan, vid vilken provkvot skulle pojkar och flickor få samma betyg? En linjär regression ger betygskvot= 0,860*provkvot+0,104.

Pojkarna skulle då behöva öka sin provkvot till (provkvot+(1-betygskvot)/0.860) för att få samma betygskvot. Vilket skulle innebära att, för att få samma betyg som flickorna skulle pojkarna 2010 behövt skriva 103-107% av vad flickorna skrev på nationella proven.

Written by bittergubben

12 september, 2011 den 22:11

Publicerat i Uncategorized

4 svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] övrigt 1: Här kan du läsa bloggen Bittergubben göra en riktigt nogggrann statistisk genomgång av pojkars och […]

  2. […] För att sammanfatta det: Pojkarna skulle då behöva öka sin provkvot till (provkvot+(1-betygskvot)/0.860) för att få samma betygskvot. Vilket skulle innebära att, för att få samma betyg som flickorna skulle pojkarna 2010 behövt skriva 103-107% av vad flickorna skrev på nationella proven. [källa] […]

  3. […] Könsskillnader i grundskolebetyg 1998-2010 – Jämför genomsnittliga resultat på nationella prov med slutbetygen i olika ämnen över tid. […]

  4. […] har skrivit ett inlägg där du kan se ämne för ämne, mellan 1998-2010. Skillnaden beror delvis på betygsystemet, […]


Vill du svara på en indenterad kommentar, svara på första kommentaren i den sekvensen.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: