bittergubben

ytterligare en av de kränkta vita männen

Posts Tagged ‘ROKS

My Vingren vågar vägra fatta debatten

with 7 comments

Det har skrivits mycket om kalabaliken vid Grävseminariet, där Janne Josefsson kritiserade Maria Sveland, och mediernas okritiska hantering av henne. http://aktivarum.wordpress.com/2013/03/12/grav-2013-efterspel-den-okanda-grav-debattens-slutrepliker/, http://aktivarum.wordpress.com/2013/03/12/grav-2013-mediefeminister-goes-bananas-nar-hot-mot-man-diskuteras/

Genusfolkets My Vingren sågar Josefssons kritik av Sveland, men hon missar helt poängen. Hon tror att kritiken handlar just om att Sveland inte ställde upp i ett specifikt debattprogram. http://www.genusfolket.se/media/janne-josefsson-och-konskriget/

Men att Sveland propagerar för att väldigt stora grupper överhuvudtaget inte skall få höras i det offentliga rummet, och att detta inkluderar även avståndstagande mot direkt manshat, missar Vingren fullständigt. Hela poängen med ”våga vägra debatten” handlar om att undvika att ”fel” grupper ska få synas i media. Det skall bara vara den feministiska versionen, och den feministiska kritiken av alternativa positioner, men andra röster skall inte få höras. Som t.ex. ”könskriget”, som tog avstånd från extremfeminismen inom ROKS, där ordföranden ansåg att män är djur, i betydelsen att kvinnor är människor och män är lägre stående varelser.

Att Josefsson kallar Svelands inställning för fascistiskt är helt rimligt. Den är fascistisk. [Rättning: Det visar sig att det inte var Sveland som han kallade fascistisk, utan det avsåg bara SCUM/”män är djur” feminism. De gånger han lät upprörd så var det inte riktat mot Sveland utan hans journalistkolegor, som han kritiserade för att inte ha ställt några kritiska frågor till Sveland.]

Men det verkar som att Vingren delar Svelands syn att kritik mot extremfeminism är ett större problem än extremfeminismen: ”Som faktakälla nämner Josefsson dokumentären Könskriget och dess kända citat, håll i er för nu blir det obehagligt, “Män är djur”. Tycker ni också att det börjar bli aningen tröttsamt med de eviga referenserna till Könskriget? Här kan ni se den oklippta versionen kring det omtalade uttalandet om att män skulle vara djur. Att Kvinnotryck publicerade en recension av SCUM-manifestet och att ROKS fd ordföranden Ireen von Wachenfeldt sedan citerade ur samma recension i en intervju skulle vara det enda eller ens primära beviset på feminismens så kallade manshat …”

Att deras tidning hyllade SCUM, och att Wachenfeldt med kraft uttryckte sitt medhåll med att män är djur beskrivs som att tidningen recenserade SCUM och att Wachenfeldt ”citerade” …

E.R: Så hyllar ni det här manifestet?

I.W: Ja, så har de lyft upp det.

E.R: Att det är … att män är djur och maskiner och vandrande dildos, står du för det?

I.W: Ja, det står jag för.

E.R: Män är djur?

I.W: Män är djur … tycker inte du? Tycker inte du det?

Och nej, det är inte enda beviset, det är bara ett exempel. Det finns många exempel på manshatande feminism, precis som det finns många motsvarande exempel på förekomst av kvinnohatande vulgariteter från manschauvinister, men jag känner inte till någon jämställdist eller jämställdistsympatisör som skulle säga ”så kallat hat” om ett så extremchauvinistiskt hatpåstående som att motsatta könet inte är människor, utan djur, på det sätt som Vingren gör. Vi kan ju nämna Sveland som verkar tycka att all kritik av feminismen är kvinnohat, eller varför inte nämna Vingrens egen inställning till män som understår sig att kritisera feminismen: ”Ström har säkert skrivit hela boken med sitt könsorgan. ”Jävlar anamma”, kanske han skrek, ”får jag skavsår nu är det feministernas fel!”, eller vad sägs om: ”Jag tror Pär Ström tillägnat sin nya bok till sitt könsorgan. Som han självklart döpt till ”Angry Pär”.http://toklandet.wordpress.com/2012/10/08/nu-passar-man-pa/

Alltså, all kritik mot feminismen är kvinnohat, som inte kan tolereras, men när Wachenfeldt eller Vingren hatar och mobbar, då är det helt ok?

Vingren kallar ROKS för ”Sveriges största rörelse för kvinnors och mäns rätt till frihet både från att utöva och bli utsatt för våld”. Jag har väldigt svårt att tro att en organisation som matchar en sådan beskrivning skulle kunna välja till ordförande en så extremistisk chauvinist som Wachenfeldt. Visst, det har gått några år, men medan Sverigedemokraterna har kört med räfst och rättning i de egna leden, så att man åtminstone kan undra, har jag inte hört att ROKS skulle ha gjort någonting motsvarande. De har kritiserat kritiken, inte manshatet. Hur skulle ROKS ha förändrats så fullständigt utan någon form av upprensning?

Och även om ROKS skulle ha gjort någon magisk metamorfos, som inte gjort något väsen av sig, skulle inte det förändra att det var rätt att sända programmet när det sändes. Det behövdes. Sverige behövde det. Där kan jag ju förstå att inte Vingren/Sveland håller med, men när det går dithän att kritik av feminismen inte skall få förekomma i det offentliga rummet, då blir det antidemokratiskt. Den störtflod av anmälningar som gjordes mot könskriget, speglar ganska väl den mentaliteten att det inte är rumsrent att kritisera ens delar av feminismen, oavsett hur grovt den har spårat ur.

Reportagen fick ett rekordstort antal anmälningar till Granskningsnämnden (174 stycken totalt). De första anmälningarna av programmet ledde inte till någon fällning men väl kritik för brist på saklighet.[8] Efter ännu en anmälan från två av de andra kvinnor som varit med om de händelser som skildras i del ett av programmet, fälldes denna del av Granskningsnämnden för partiskhet,[9] eftersom de övriga kvinnornas version av händelseförloppet varken efterfrågats i tid eller presenterats i programmet. Detta beslut ledde till att programmakarna anmälde Granskningsnämnden till Justitieombudsmannen för jäv, eftersom en av ledamöterna i nämnden, Lena Adelsohn Liljeroth, själv varit aktiv i en kvinnojour knuten till Roks.[10] Deras anmälan har dock ej resulterat i någon åtgärd från JO.” http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nskriget

Fällningen i granskningsnämnden var inte relaterat till det som rörde ROKS, utan Bellas vänner, där granskningsnämnden ansåg att man borde kontaktat medlemmarna i Bellas vänner och gett utrymme för deras version i programmet. http://www.radioochtv.se/diarie/sambes/2006/SB220-06.pdf

Resten av det stora antalet anmälningar ledde till viss kritik, inte till fällningar, och jag har svårt att förstå kritiken, eftersom programmet inte hävdade någonting om hur vanligt det skulle vara inom kvinnorörelsen med tro på satanistiska pedofilnätverk, bara förekomsten av sådan tro bland vissa väl ansedda feminister. ”Syftet med programmen var att granska Roks syn på orsaker till och åtgärder mot mäns våld mot kvinnor. Granskningen var enligt Granskningsnämndens mening väl förenlig med kravet på opartiskhet i sändningstillståndet. Enligt Granskningsnämndens mening gavs dock tittarna en ofullständig bild av hur utbredd tron på satanistisk våldsutövning mot kvinnor och barn var inom kvinnojoursrörelsen. Programmen blev i den delen missvisande på ett sätt som brast i förhållande till kravet på saklighet. Bristen var dock inte sådan att den strider mot bestämmelsen i sändningstillståndet. Granskningsnämnden anser inte att programmen strider mot kravet på respekt för privatlivet.” http://www.radioochtv.se/diarie/sambes/2005/SB820-05.pdf

Den feminist som gick fram och kallade alla inblandade män för gubbslem, vågar också vägra fatta debatten: ”Klart är att Josefsson hävdade att feminismen är fascistisk”. Visst, jag var inte där, men av erfarenhet vet jag att feminister har en enastående förmåga att tillskriva godtyckliga åsikter till sina motståndare, så jag väljer att tro på Josefssons version av vad han hävdade, nämligen att viss feminism, extrem feminism, är fascistisk. ”… så fick hon möjlighet att ställa en fråga till Josefsson om lämpligheten i att jämföra feminismen med fascism. Josefsson blev arg, började hålla ett upprört försvarstal och hävdade att det hade han inte alls gjort”. Är det orimligt att bli arg när man utsätts för sådan fulretorik, att godtyckligt bli tillskriven åsikter? http://mymlanthereal.wordpress.com/2013/03/11/min-version-av-vad-som-hande-i-fredags/

Written by bittergubben

12 mars, 2013 at 22:30

Publicerat i Uncategorized

Tagged with , , ,