bittergubben

ytterligare en av de kränkta vita männen

Posts Tagged ‘Allt åt alla

Allt åt alla hävdar mansvälde

with 3 comments

Axessbloggen har en utmärkt artikel om Maria Svelands intolerans mot kritik av feminismen: http://www.axess.se/blog/post/2012/04/05/Sveland-nyttiga-idioter-samt-politiskt-vald-och-hat.aspx

Därifrån kommer jag till en artikel där representanter för Allt åt alla försöker såga Pär Ström och de presenterar sina bevis för att vi lever i ett mansvälde: http://arbetaren.se/artiklar/antifeminister-fintar-fran-hoger/

Dessa bevis är dock inte särskilt övertygande, trots att de själva kallar det för en bombmatta av statistik.

Enligt Medlingsinstitutet var den genomsnittliga månadslönen år 2010 för kvinnor 26 200 kronor och för män 30 600 kronor. Det betyder att kvinnans arbete värderas till 86 procent av mannens. 1994 var kvinnans arbete värt 84 procent av mannens. De lönemässiga framstegen ligger alltså på två procentenheter på sexton år.”

Män satsar mer på karriären än kvinnor. Om kvinnor som väljer ett deltidsyrke, kortare arbetstid, flexibla arbetstider, och prioriterar saker som pendlingsavstånd och vad de känner för över löneutveckling, skall ha samma lön som män som väljer heltidsyrke och övertid, arbetstider som är flexibla för arbetsgivaren, och prioriterar lönen över pendlingsavstånd och hur kul arbetet är, om de skall ha samma lön, ja, då skulle vi verkligen ha könsbaserad lönediskriminering.

Tidsanvändningsundersöknin­gen 2000/2001 och Statistiska centralbyrån hälsar vidare att om man tar med kvinnligt dubbelarbete i beräkningen blir löneskillnaderna ännu större. Den totala dagliga arbetstiden för en kvinnlig småbarnsförälder är trettiosex minuter längre än pappans i samma familj. Och ja, de räknar med männens bilmekande.”

De har hittat en kategori där kvinnorna arbetar mer än männen, och beaktar bara den. Till att börja med kanske de borde titta på den nyare tidsanvändningsundersökningen som inte ger samma resultat: http://stadatyttre.blogspot.fr/2011/11/sex-feministiska-myter-och-fyra.html (de nya siffrorna kommer på slutet).

Eller de kan beakta fler kategorier, för att få mer av en helhetsbild – för sammanboende är det i allmänhet så att mannen arbetar mer än kvinnan: https://bittergubben.wordpress.com/2011/11/01/scbs-tidsanvandningsundersokning-2010-utifran-kon-och-familjesituation/

Kvinnor löper nästan dubbelt så stor risk att utsättas för våld eller hot om våld på arbetet, kvinnor har svårt att sova på grund av tankar på jobbet i större utsträckning än män, kvinnor arbetar oftare skift eller varierande tider, oftare på helger och kvällar. Hälsningar, Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsmiljöstatistik 2010:3.”

Män löper större risk att drabbas av våld i nästan alla former. Huvudsakliga undantagen blir det ganska jämställda partnervåldet, och sexuellt våld som huvudsakligen drabbar kvinnor. Att kvinnor skulle vara mer våldsutsatta på arbetet, det tvivlar jag på, det här är fråga om självrapporterade siffror, och skillnaden mellan könen speglar snarare könsskillnaden i benägenhet att rapportera något som våld. Skall män betraktas som priviligierade för att de är mindre benägna att räkna en ringa våldshandling som våld?

[uppdatering: Bashflak hävdar nedan att det mycket väl kan stämma att kvinnor är mer våldsutsatta på arbetet, och jag får erkänna att jag inte har så mycket att komma med. Men även om det skulle vara så, hjälper det inte Allt åt allas tes särskilt mycket – det faller under nedanstående punkt, om olika för och nackdelar för respektive kön – män är t.ex. mer utsatta för allvarliga arbetsplatsolyckor. Sådana för och nackdelar med olika yrken blir ju dessutom inbakade i lönen, vill arbetsgivaren ha kompetent personal till ett yrke med en massa nackdelar, behövs en lön som kompenserar för nackdelarna, och för att få kompetent personal till ett yrke med en massa fördelar räcker det med en lägre lön.]

Att räkna upp olika kategorier där kvinnor har sämre utfall, bevisar ingenting förutom existensen av sådana kategorier. För att jämföra män och kvinnor skulle du behöva en helhetsbild där man inte väljer vilka frågor man diskuterar utifrån om de ger rätt intryck eller inte, eller också, om man skall välja de frågor som gynnar ena sidan får man också välja att titta efter de frågor som gynnar andra sidan. Enligt deras källa, fler män gör tunga lyft, är mer utsatta för buller och har mer monotona arbeten. Bevis för mansvälde?

Vad gäller våldet vet vi tack vare Brottsförebyggande rådet att männen står för den absoluta majoriteten av all våldsutövning. Ibland är mottagaren en man, ibland är den en kvinna. Vi vet också att uppskattningsvis 80 procent av allt våld riktat mot kvinnor inte kommer till polisens kännedom. Dessutom är mäns våld mot kvinnor i regel mer systematisk till sin natur med upprepad våldsanvändning mot en nära anhörig.”

Hur är det priviligierat att ha egenskaper gemensamt med våldsutövare? Är svarta i USA priviligierade av att deras grupp är överrepresenterade i våldsbrott? Om det var så att män var tillåtna att utöva våld mot kvinnor så skulle det ju vara en sak, men samhället är mycket mer tollerant mot kvinnors våld mot män än mot mäns våld mot kvinnor, som istället fördöms stenhårt.

Det må vara stora mörkertal för våldet mot kvinnor, men hur bevisar det att vi lever i ett manssamhälle, när mörkertalen för våld mot män i allmänhet är ännu större, i synnerhet när det gäller kvinnors våld mot män?

Partnervåldet är ganska jämställt. Det överlägset mest ojämnställda med partnervåldet är samhällets respons på det, samhället bryr sig, pratar om och reagerar på när män slår kvinnor, men reagerar med en axelryckning när kvinnor slår män, utgår från att han förtjänar vad han får. Hur bevisar partnervåldet att vi lever i ett mansvälde?

Deras slutsats i artikeln blir att Pär Ström är mer intresserad av att kritisera feminismen än att gå till botten med olika problem. Men det är just det att det är feminismen som är problemet, det är den feministiskt vinklade diskursen som är den främsta mansfrågan. Om samhället började värdera mäns väl och ve lika mycket som det bryr sig om hur det går för kvinnor, så skulle de andra frågorna följa med. Det feministiska problemet inkluderar alla andra mansfrågor, och är därmed den största mansfrågan – och det har glädjande nog börjat göras framsteg.

Written by bittergubben

6 april, 2012 at 13:36

Publicerat i Uncategorized

Tagged with