bittergubben

ytterligare en av de kränkta vita männen

En liten granskning av Feministiskt Initiativ

with 3 comments

I samband med Kjellbergs inlägg om vad feminism är dök F! upp som exempel, och i kommentarerna till ett inlägg hävdade en person att han gått med i F! med orsak av mitt inlägg. Det var länge sen jag tittade på F!, deras gubbar-vi-hatar-er-och-skall-slita-er-i-stycken sånger har gjort att det känts rätt så överflödigt. Har nu läst en del på deras hemsida, vilket resulterat i nedanstående långa potpurri. I inlägget diskuteras alltså inte vad för tokigheter de säger när de tror att kamerorna är avstängda, utan vad de visar upp som partigodkänd och polerad fasad.

Vi väljer istället att låta feminismen utgöra själva utgångspunkten för våra analyser. På det viset låter vi inte lojalitet med ideologier som formades av män för flera generationer sedan begränsa oss i vår politik för jämställdhet och frihet från diskriminering.” http://www.feministisktinitiativ.se/artiklar.php?show=1164

Nej, ni väljer ju helt andra begränsningar istället.

Vi ska synliggöra samhälleliga konflikter och dess konsekvenser på alla områden; från det mest privata till det offentliga, från finstilt och raffinerad diskriminering till det brutala patriarkala, rasistiska och heterosexistiska våldet och det militaristiska vansinnet. Vi ska tala högt om att lönediskriminering inte handlar om ”oinformerade val” utan om ett patriarkalt tänkande som genomsyrar den svenska modellen.”

Ständigt detta tuggande om Sverige som patriarkat. Men begreppet blir bara mer urvattnat. I sin ursprungsbetydelse innebar patriarkat fadersvälde, att det var pappan som bestämde i familjen, just för att han var pappan, och att det var fäderna i de mäktigaste familjerna som hade makten över samhället, just för att de var dessa fäder. I den betydelsen fick ordet en mycket negativ laddning, som feminister vill fortstätta använda, trots att dagens samhälle inte alls är något sådant samhälle. Så de devalverade termen, till att betyda att manskollektivet har mer offentlig/politisk/ekonomisk makt än kvinnokollektivet. Det spelar ingen roll hur de fick sin makt, om den tilldelades baserat på kön eller om de arbetat för den. Observera att om kvinnorna skulle få en marginell övervikt, skulle det med samma terminologi vara ett matriarkat. De kräver inte förtryck eller ens diskriminering för att använda termen, det räcker med en liten övervikt, så är samhället patriarkalt – och med en liten övervikt åt andra hållet skulle det då vara matriarkalt?

Men devalveringen av ordets betydelse fortsätter. Schyman i ett feministbrev, som till stora delar baseras på ett tidigare inlägg från Kjellberg: ”Den patriarkala ordningen är i grunden odemokratiskt och det berör alla människor, män som kvinnor. Systemet ger män ekonomiska och maktmässiga fördelar över kvinnor som grupp, men det innebär inte att det är ett odelat positivt system för män. Patriarkatet tvingar in både män och kvinnor i snäva könsroller, berövar kvinnor möjligheten att utnyttja sin fulla potential men berövar också männen sin mänsklighet; rätten till känslighet, eftertanke, mjukhet, omsorg, familj. De värden som traditionellt tillskrivs kvinnorna.” http://www.schyman.se/feministbrev/feminismen-ar-inte-en-kvinnofraga

Patriarkatet blir nästan en synonym till könsroller? Man stöter på det titt som tätt inom feminismen, att existensen av könsroller skylls på patriarkatet. Räcker det med att ett samhälle tror på existensen av biologiskt drivna skillnader mellan könen, för att det skall räknas som patriarkalt? Räcker det att det finns sådana statistiska skillnader i könens preferenser, att de påverkar benägenheten att satsa på karriär, för att samhället skall räknas som patriarkalt och odemokratiskt?

Tvingar, berövar? Existensen av förväntningar är tvingande? Det här är ett synsätt där människor saknar egen agens, inte har någon fri vilja. Vi har en rätt stor grad av frihet i Sverige, men könen är ändå inte statistisk identiska, och kommer heller inte att bli det, om man nu inte ägnar sig åt ganska extrem kompensatoriska åtgärder, som skulle vara synnerligen diskriminerande. Könen prioriterar olika. Män ges inte några ekonomiska fördelar för att de är män, de har högre inkomst genom att prioritera inkomsten högre, inte genom manliga privilegier. Män satsar mer på inkomst, kvinnor mer på hälsa och relationer, vilket resulterar i att män har högre inkomst, och att kvinnor lever längre och har fler nära vänner. Samt att F! kallar samhället för patriarkalt och odemokratiskt, och hävdar att det var detta patriarkat som tvingade könen att vara olika. Alltså de kallar olikhetens konsekvenser för förtryck och beskyller olikheten på en av olikhetens konsekvenser.

Mäns motvilja mot patriarkatet … kan springa ur sorgen över att själv aldrig få vara ett sexuellt objekt och beundras för sin skönhet, utan tvingas in i rollen som hungrigt subjekt; att alltid antas vilja ha sex och vara ute efter kvinnor; att förutsättas vara snar till våld när man egentligen hellre vill lyssna och prata.”

Det finns biologiskt drivna statistiska skillnader i sexdrift, hur visuellt driven sexdriften är, och i allmän våldsbenägenhet. Eller nej, nej, det är enbart sociala konstruktioner som drivs av patriarkatet. Och för att bevisa det gör man nidbilder av skillnaderna, där männen definieras utifrån negativa karikatyrer. Den syn på vad mannen och mansrollen är, som man ser inom feminismen, är tämligen unken. Man tillskriver mannen allt möjligt negativt, hävdar att män är sådana, att mansroller är diverse olika destruktiva beteenden även om dessa är ovanliga och inte alls uppmuntras. Feministerna hävdar sedan att männen har blivit så p.g.a. socialisering, och att man skall befria männen från att vara sådana som feministerna hävdar att männen är, genom att socialisera om dem, genom att ändra mansrollen från den feministiska mansrollsnidbilden till något feministiskt godkänt. Kan inte feministerna ta och justera sin unkna mansyn utan att dra in männen i det hela?

Mäns motstånd mot patriarkatet behöver inte bara vara en reaktion på den orättvisa behandlingen som hans systrar, döttrar, mödrar, vänner och älskare utsätts för. … motståndet kan springa ur den personliga orättvisan i att själv anses vara mindre viktig för sina barn än deras mamma; att arbetsmarknaden antar att en man ska vara mindre engagerad i sin familj och att rättsystemet tror detsamma vid en vårdnadstvist.”

I ett patriarkat kan pappan säga till mamman, gör som jag säger, annars får du inte träffa dina barn igen. Det är mer eller mindre vad ordet betyder, att fadern har makten. I Sverige är det istället mamman som kan säga det, samhällets hantering av vårdnadstvister är matriarkal, inte patriarkal. Varför skulle män som är utsatta för denna matriarkala vårdnadshantering göra motstånd mot ”patriarkatet”? Absurt. Men så till den grad har feminister förändrat ordets betydelse, att de använder ordet patriarkat för att beskriva matriarkala ordningar. Det dessa män borde göra, och ibland gör, är motstånd mot den könsdiskriminering de utsätts för. Varför skulle de vända sig till feminismen, när de feminister som ägnar sig åt frågan antingen betonar mannens delade ansvar för barnen (för att kvinnor och män skall jobba lika mycket), eller kvinnans rätt att stänga ute mannen, med allehanda anklagelser, oavsett om de är sanna eller falska? Diskursen innehåller pappors ansvar, pappor som missköter sig, och mammors rättigheter; men inte pappors rättigheter eller mammor som missköter sig. Inte nog med att feminismen inte kämpar mot pappadiskrimineringen; feminismen kämpar för den, och även för synen på män och pappor som potentiella förövare.

Vart tionde barn uppskattas i Sverige uppleva våld i hemmet, och vart tjugonde barn upplever detta våld ofta. Män står för majoriteten av också det direkta våldet mot barn, inte minst vad gäller det grova våldet. Statistiskt finns även ett starkt samband för barn mellan att uppleva en pappas våld mot en mamma och att själv utsättas för direkt våld och sexuella övergrepp. Våld mot barn är alltid oacceptabelt, oavsett vem som är förövare. Avgörande för att barnen ska kunna läka psykiskt är att våldet och hoten och rädslan för ytterligare våld får ett slut. Många kvinnor som lämnar en våldsam relation blir fortsatt utsatta för hot, trakasserier och fysiskt våld. Våldsamma mäns tillgång till sina barn är en viktig anledning till att våldet kan fortsätta.” http://www.feministisktinitiativ.se/artiklar.php?show=1170

Alltså, våld mot barn är alltid oacceptabelt, oavsett vem som är förövare. Men ändå är det just pappan som förövare som F! intresserar sig för. Det är i själva verket så att det är vanligare att barnets mamma slår barnet än att den biologiska pappan gör det (skillnaden kan förklaras med att mamman umgås mer tid med barnen). Och partnervåldet går åt båda håll, men det är bara när pappa slår mamma som F! tycker att det är intressant hur det får barnet att må.

Deras uttalanden säger inte så mycket om hur verkligheten ser ut, som uttalandena säger om vad F! bryr sig om. Varför skall de pappor som diskrimineras i vårdnadstvister rösta på F!, när de betraktar just pappor som potentiella förövare?

På kongressen 5-7 april ska Feministiskt initiativs medlemmar ta ställning till en ny text om ”Mäns våld mot kvinnor och våld i samkönade relationer” som bland annat handlar om Våld i hederns namn.” http://www.feministisktinitiativ.se/artiklar.php?show=1148 (har inte sett till rapporten som sådan)

Om man värderar könen lika högt, varför då den krystade frasen, varför utesluta kvinnors partnervåld mot män? Varför inte prata om partnervåld istället? Den typen av fraser säger inte så mycket om våldet, de säger någonting om vad F! bryr sig om – och vad de inte bryr sig om. Eller snarare vad de är emot att man bryr sig om, eftersom de gör sig besväret att utesluta det.

De har ett inlägg om könsstympning, och hur Sverige skall göra mer på området. De nämner överhudtaget inte könsstympning av pojkar. De grövre formerna av kvinnlig omskärelse är förvisso grövre än manlig omskärelse, men i Sverige förbjuds även de mildare formerna av kvinnlig omskärelse, som är mindre grova än manlig omskärelse. Om de bryr sig lika mycket om båda könen, varför intresserar de sig då bara för könsstympning av kvinnor? ”Övergreppet är en form av våld som begås mot flickor och kvinnorhttp://www.feministisktinitiativ.se/artiklar.php?show=1169

De tar sexualfientligheten till nya höjder: ”Dagens sexualbrottslag kräver att tvång ska ha förekommit för att en våldtäkt ska räknas som våldtäkt. … Det är hög tid att införa en lag som grundar sig i att bristen på frivilligt deltagande ska avgöra ansvaret för våldtäkt. Feministiskt initiativ tar således ett steg längre än att förespråka en samtyckeslag och menar att sex bygger på frivilligt deltagande snarare än samtycke eller tillåtelse till sex.” http://www.feministisktinitiativ.se/artiklar.php?show=1168

Det räcker inte med samtycke …

En man kommer hem efter ett hårt arbetspass och vräker ner sig i sängen. Hans flickvän kommer efter och gör påstridiga närmanden, han svarar: ”Jag är utmattad, jag kommer bara ligga här, vill du hålla på ändå så kan du ju göra det”. Hon suger honom hård och har samlag med honom, medan han bara ligger där.

Han har uttryckligen samtyckt, men det räcker inte? Enligt F! är det ändå våldtäkt? Han har ju inte deltagit. Hur många tycker att kvinnan i exemplet är ett empatilöst monster som måste spärras in i fängelse i ett antal år för att skydda oss stackars män mot hennes vidriga övergrepp? Själv föredrar jag dagens principer om tvång, så att den här ”våldtäkten” inte räknas som våldtäkt.

De fördömer surrogatmödraskap. ”Även i de fall där det inte förekommer pengar handlar surrogatmödraskap om handel med barn och om att kvinnans självbestämmanderätt avtalas bort”. Jag undrar hur F! kommer att hantera det när det finns välfungerande konstgjorda livmödrar. Kommer ett företag som tillhandahåller en sådan tjänst, som alltså F! beskriver som ”handel med barn”, också vara oacceptabelt? De hävdar också som argument de medicinska riskerna med graviditeter, men eftersom klinikerna väljer ut de som är lämpligast, alltså har lägst risk för komplikationer, blir det säkrare än vid naturliga graviditeter. http://www.feministisktinitiativ.se/artiklar.php?show=1159

Feministiskt initiativ ser också att det finns områden där en skärpning av straffsatsen är nödvändig. Ett sådant brott är t.ex. grov kvinnofridskränkning. Kvinnors säkerhet är idag lågt värderad i jämförelse med andra grova brott. Feministiskt initiativ anser att straffet för grov kvinnofridskränkning inte motsvarar allvarligheten i brottet.” http://www.feministisktinitiativ.se/artiklar.php?show=1160

På vilket sätt är kvinnors säkerhet lågt värderad jämfört med mäns säkerhet? Både i normer och juridik så betraktas våldsbrott mot kvinnor som allvarligare än likvärdiga brott mot män. Det är inte en könsnorm som F! utmanar, utan lever i symbios med. Betrakta bara det faktum att vi har en brottsrubricering som grov kvinnofridskränkning, inte alls könsneutralt.

Feministiskt initiativ anser att grundutbildningar som utbildar personer till att arbeta inom rättsväsendet måste genomsyras av ett normkritiskt, maktkritiskt, antirasistiskt och genusmedvetet tänkande. Domstolsväsendet, åklagarmyndigheten och polismyndigheten måste aktivt arbeta med dessa perspektiv för att bygga in det i sitt dagliga arbete.”

Finns det något område där F! inte skulle tycka att genusmedvetenhet och normkritik är viktigare än <fyll i valfri kompetens som inte är genusrelaterad>?

Fi ska verka för att utbildningen i förskola, grundskola och gymnasium får ett obligatoriskt könsmakts-, hbt-, antirasistiskt perspektiv.” / ”Fi ska verka för att all skolundervisning i såväl kommunala som friskolor blir vetenskapligt grundad, konfessionslös och sekulär samt inkluderar olika lärstilar.” http://www.feministisktinitiativ.se/artiklar.php?show=1171

Hur skall ni ha det, ideologiskt dikterade feministiska könsmaktsteorier, eller vetenskaplighet? Sådant som kreationism, feministiska könsmaktsteorier, och klimatförnekande, fungerar inte särskilt bra ihop med vetenskapliga grunder. Har man väl förkastat vetenskapens principer kan man inte klaga när andra också gör det: ”Guardian avslöjar att anonyma miljardärer donerat 120 miljoner dollar till över 100 klimatskeptiska organisationer … pengarna, som donerats mellan 2002 och 2010, använts till att bygga upp ett stort nätverk av tankesmedjor och organisationer som arbetar för ett enda syfte – att omdefiniera klimatförändringarna från ett neutralt vetenskapligt faktum till en polariserande fråga.” http://www.svd.se/naringsliv/hemliga-miljoner-finansierar-klimatfornekare_7923970.svd

En rapport om arbetsmarknad och löner: ”Kvinnor som inte kostar – en feministisk granskning av värdediskrimineringen på arbetsmarknaden”, En rapport framtagen av Feministiskt initiativ, mars 2013, http://www.feministisktinitiativ.se/artiklar.php?show=1150

I dag tjänar genomsnittskvinnan 4400 kronor mindre i månaden än genomsnittsmannen. På ett år stiger den summan till ett belopp på hela 52 800 kronor. Sammanlagt går en kvinna miste om 3,6 miljoner kronor under sin livstid, enbart på grund av sitt kön. … Värst är det inom landstingsägd verksamhet där löneskillnader mellan kvinnor och män är upp emot 26 procent. … Insatser som uppvärderar kvinnors arbete och låter staten, arbetsgivarna och männen vara med och dela på kostnaderna.” (min fetstil)

När man väljer utbildning, yrke, arbetsplats, med mera, så har man avvägningar att göra. En faktor att beakta är hur mycket alternativen ger i plånboken, och för männen väger det tyngre än för kvinnorna. Männen kompromissar med andra faktorer, för att tjäna mer. Kvinnor ger det inte samma prioritet, utan söker sig t.ex. till yrken som erbjuder deltid. De löneskillnader som resulterar från sådana val, kallar F! för diskriminering, och hävdar att det enbart är en fråga om kön. På samma tema: https://bittergubben.wordpress.com/2011/05/27/darfor-ar-kvinnoyrken-lagavlonade/

Att kvinnor tvingas jobba deltid och har lägre lön än män leder till att kvinnors inkomst släpar efter hela livet.” / ”Statistiken visar också att fler kvinnor än män svarar att orsakerna till deltid beror på att det inte finns lämplig heltid

Kvinnor väljer deltidsarbeten i större utsträckning än män, de väljer också oftare att gå ner i deltid. Det är inte så att kvinnor påtvingas deltidsyrken, de väljer sådana yrken, som erbjuder ett sådant alternativ, och i någon mån är det yrken/arbetsgivare med en stor andel kvinnor anställda som ”tvingas” anpassa sig till att en betydande andel av deras anställda i något läge vill ha deltid. Antalet personer med ofrivillig deltid, beror på hur många som i något läge valt att arbeta deltid, och därefter vill byta. Att de flesta som växlar mellan deltid och heltid är kvinnor, innebär inte att kvinnor är förtryckta eller diskriminerade.

Några av deras åtgärdsförslag: ”Att hela arbetsgivarkollektivet tillsammans med staten finansierar en jämställdhetsfond som betalar ut ett jämställdhetsbidrag till arbetsgivare som höjer kvinnors löner. … Att Medlingsinstitutets uppdrag ändras så att jämställda löner prioriteras före institutets andra uppdrag. … Att mål om lönediskriminering avgörs i en domstol med opartiska ledamöter varav minst hälften ska vara kvinnor.” (min fetstil)

Sådant där som kapitalism och marknadsprissättning är ju onda påfund, och märk väl att det inte handlar om lågavlönades löner, nej, kvinnors löner skall det vara. Har företaget gett höjd lön till högavlönad kvinna, men inte till lågavlönad man? Bra, det ger bonus! Och som Pär Ström flera gånger konstaterar, jämn könsfördelning, det är inte det som är det viktiga, utan att det är minst hälften kvinnor, och är det ännu mer då blir det ännu mer jämställt!

Efter flera år av debatt och utfästelser från såväl arbetsmarknadens parter som politiker har inga tydliga resultat visat sig i form av minskade löneskillnader på nationell statistisk nivå. Jämförs lönestatistiken från år 2011 med år 2010 har lönegapet minskat med 0,2 procentenheter. … Fortsätter löneutvecklingen i den takten är visionen om lika lön för lika arbete beräknad att realiseras först år 2081” (min fetstil)

Det är redan lika lön för lika arbete, vill ni att kvinnor skall ha samma inkomst måste ni få dem att prioritera inkomsten högre när de väljer utbildning, yrke, arbetstid, och alla andra val arbetstagare gör på arbetsmarknaden. Eller så kan ni vara sexistiska, kvinnochauvinistiska svin och kräva en gräddfil med massiv diskriminering till förmån för kvinnor, men det skulle absolut inte ha någonting med jämställdhet att göra.

Att avskaffa löneskillnaderna mellan kvinnor och män är en central fråga för en feministisk politik. Lönen är ett tydligt uttryck för hur mäns och kvinnors arbete värderas – och i förlängningen för hur män och kvinnor i sig värderas.” / ”Det finns en inbyggd problematik med att räkna på löneskillnaderna med hänsyn till skillnader i yrke, sektor och arbetstid som i fallet med standardvägning. För det första riskerar könsdiskrimineringen att relativiseras och löneskillnaderna framställs som oproblematiska. För det andra bortser en sådan beräkning från det faktum att den könssegregerade arbetsmarknaden förklarar en stor del av löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Att kvinnor tjänar mindre än män beror framför allt på att kvinnor och män arbetar i olika sektorer och att kvinnodominerade yrkesgrupper är underbetalda. Värdediskriminering kallas den indirekta diskriminering som gör att traditionella kvinnoyrken värderas lägre än manliga yrken, just för att de är kvinnodominerade. … Det kan till exempel demonstreras med att en socialsekreterare i genomsnitt tjänar 12 000 mindre i månaden än en IT-konsult, trots yrkenas likvärdiga svårighetsgrad och utbildningskrav.”

Låt oss för ett ögonblick vara könsblinda. Istället för att prata kön hela tiden, låt oss istället dela upp människorna i strebers (de som satsar hårt på att komma långt och tjäna mycket pengar) respektive knegare (som nöjer sig med en lön som de kan leva på, som inte därutöver vill offra tid, hälsa och familjesamvaro för att tjäna mer stora pengar, och vill ha ett arbete som de trivs med och tycker är meningsfullt).

Arbetsmarknaden är segregerad i streberyrken och knegaryrken. De mest utpräglade yrkena i respektive kategori, innehåller i stort sett inga personer från den andra gruppen.

Streberyrkena har betydligt högre lön än knegaryrkena. Är detta nödvändigtvis en orättvisa som måste åtgärdas? Är löneskillnaderna ett resultat av vilket människovärde som samhället tillskriver strebers och knegare, eller är löneskillnaderna ett resultat av de olika val som dessa människor gör?

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är bara ett urvattnat korrelat av löneskillnaderna mellan strebers och knegare. Likvärdiga strebers får samma lön, oberoende av kön, likaså likvärdiga knegare. Eller nej, det är antagligen så att kvinnliga strebers har fördel av sitt kön i dagens Sverige, de utgör en liten andel av strebrarna, och av politiska/ideologiska skäl har det drivits fram ett tryck att ha hälften kvinnor på höga poster, så att kvinnornas andel bland cheferna antagligen är betydligt högre än deras andel bland de strebers som har potential att bli chefer. På samma tema: https://bittergubben.wordpress.com/2011/06/26/ambitionsmaktordningen/

Deltidsanställningar är vanligare inom kvinnodominerande yrken än inom yrken som män traditionellt sett utför. Under år 2011 arbetade 68 procent av alla sysselsatta kvinnor heltid medan 32 procent hade en deltidsanställning. Motsvarande siffra för män var 90 respektive 10 procent (SCB 2012:55). Omräknat innebär det att var tredje kvinna arbetar deltid. Samma siffra för män är en på tio.”

Hur matematiskt begåvade förväntar de sig egentligen att deras läsare är? Skall man som läsare förmå att hänga med i de här omräkningarna från procent till bråk?

Inkomsten för kvinnor över 65 år ligger på 71,9 procent av inkomsten för män i motsvarande ålder (www.scb.se 2). Det är en förlust på 5500 kronor i månaden för kvinnors räkning. En skillnad som beror på att kvinnor inte är aktiva på arbetsmarknaden i lika stor utsträckning som män och att deras deltidsarbete har varit omfattande.”

Pelle Billing har flera gånger varit inne på att de pensionspoäng som tjänas in under ett giftermål skall delas lika (även sambos som vill det?). Det är en lösning man inte hör så ofta från feminister, de vill hellre använda situationen som ett argument för att kvinnor skall arbeta mer.

Och detta är en jämförelse mellan överlevande kvinnor och överlevande män. De döda männen har slutat tjäna pengar, och männens hårdare arbete är en faktor till att männen dör tidigare. Men sådant är inte relevant; när vi jämför utfall mellan kvinnor och män ska vi ju bara betrakta de områden där män har bättre utfall.

Written by bittergubben

20 april, 2013 den 17:23

Publicerat i Uncategorized

Tagged with ,

3 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. F! är och förblir ett lilleputtparti.

  Malte Skogsnäs

  20 april, 2013 at 18:19

 2. […] Ordet patriarkat har devalverats alltmer, dess betydelse förskjutits. Från att vara fadersvälde, alltså att papporna har makten i familjerna, för att de är pappor, och familjefäderna (till de mäktigaste familjerna) har makten i samhället, för att de är dessa familjefäder, till att betyda att män statistiskt sett har mer av den offentliga/ekonomiska/politiska makten, och därifrån till att bli nästan en synonym till de könsroller som feminister inte tycker om. Begreppsförvirringen blir total. Jag var inne på detta i ett tidigare inlägg, i det här blir det lite mer av samma fråga. https://bittergubben.wordpress.com/2013/04/20/en-liten-granskning-av-feministiskt-initiativ/ […]

 3. Märkligt med Gudrun:s parti FI:

  Feministiskt Initiativ talar alltid om jämställdhet.
  Men själva är de inte jämställda internt.
  Deras styrelse består av 15 personer varav EN man.
  Att föregå med gott exempel är en bra regel men det
  tycks inte FI har förstått.
  Deras dubbelmoral är total!

  Henrik

  1 maj, 2013 at 17:05


Vill du svara på en indenterad kommentar, svara på första kommentaren i den sekvensen.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: