bittergubben

ytterligare en av de kränkta vita männen

Bloggtips: Anders Bondensson

leave a comment »

Bondensson bloggar ungefär lika sällan som jag uppdaterar min bloggroll – hans senaste inlägg är från april – men inläggen är bra. Jag tar en lite väl lång lista med utdrag från hans blogg. Alternativt kan du gå dit direkt och läsa alla inlägg, det är bara 30 stycken: http://anders.bondensson.se/#home

Så uppmärksammas åter en familj där föräldrarna bestämt för att ge sina barn en ”könsneutral” uppväxt, vilket i det här sammanhanget betyder att hålla omgivningen ovetande om barnets kön. Föräldrarna är oroliga att barnen annars känner sig begränsade på grund av alla normer och förväntningar som finns i samhället när det gäller kön. … man kan t.ex. tänka sig att omgivningen har ganska många förutfattade meningar om en person som inte vill berätta vilket kön hen har, men det som jag tycker är än mer tveksamt är artikelns slutkläm, där föräldrarna säger att

– Har man bara skapat förutsättningarna i början med stabil självkänsla så tänker jag att man har det med sig och kan göra självständiga val senare i livet.

Självkänsla kommer knappast av att man hemlighåller hur man ser ut, var man bor eller vilken religion man har. Självkänsla kommer av att man vågar stå för den man är, och då märka att omgivningen inte alls är så fördömmande som man kunde tro.” http://iloapp.bondensson.se/blog/anders?Home&post=29

Från feb 2012: ”Vänsterdebattörer gör ofta en stor poäng av den förmenta makten hos ”högermedia”, och nyligen skrev Maria Sveland bl.a. om den ”medieskugga” som hon tycker råder kring de åsikter hon själv förfäktar. … Hon skrev sina åsikter på DN Kulturdebatt, och bara för skojs skull har jag gått igenom denna sidas alla skribenter hittills under året … Sammanfattningsvis så får socialister och/eller feminister komma till tals i ungefär hälften av fallen, och av dessa ägnar sig hälften åt ren propaganda. Högern [får] i princip aldrig komma till tals, och högeråsikter lyser helt med sin frånvaro.” http://iloapp.bondensson.se/blog/anders?Home&post=28

Från 2009: ”Bodström, eller kanske dennes personlige spin doctor, har valt att dementera uppgifterna och gå till motangrepp, något som föranlett en artikel på Newsmill där [reportrarna] på Kalla Fakta går igenom Bodströms dementier och avslöjar dem som flagranta lögner. Hur kan politiker ljuga allmänheten rakt upp i ansiktet, hur har det blivit så och vad kan man göra åt det? Jag menar att det är medias eget fel. Tidningar och TV har själva ljugit hämningslöst under så lång tid att deras trovärdighet är utraderad. Det spelar därför ingen roll att de rapporterar om Bodströms lögner, eftersom det från allmänhetens perspektiv lika gärna kan vara medierna som ljuger. Man förväntar sig helt enkelt inget mer av parterna än att de säger det som ligger i deras eget intresse, helt oberoende av vad som råkar vara sant.” http://iloapp.bondensson.se/blog/anders?Home&post=24

2009: ”… debatten eldas på av uppfattningen att det är flickfoster som aborteras. Ännu ett i den ändlösa raden av exempel på hur media, och även allmänhet, anser att flickor som offer har högre nyhetsvärde. Än mer fascinerande blir det hela av att det i Sverige de facto är fler pojkfoster som aborteras än flickfoster, men eftersom aborterade pojkfoster saknar medieintresse lämnar man bara ut statistik från länder där aborterade flickfoster är i majoritet, som Indien och Kina, trots att det är den svenska lagstiftningen vi pratar om. Gabriel Romanus skriver ”Att pojkar värderas högre än flickor är inget okänt fenomen hos oss heller”. Denna kommentar är tragikomisk. Komisk för att det är precis tvärtom, och för att orsaken till att Romanus tror som han gör är just det faktum att flickor som offer är intressantare att rapportera om. Tragisk för att den svenska offentliga debatten håller så makalöst låg nivå, helt styrd av den politiskt korrekta hållningen att det är ”synd om” kvinnor i alla mer eller mindre upptänkliga sammanhang.” http://iloapp.bondensson.se/blog/anders?Home&post=20

2009: ”Vad menar man egentligen med könsdiskriminering? Den frågan tycks ha två helt olika svar, beroende på situation, eller snarare, på vilket kön som diskrimineras. … Situation #1 … Högsta Domstolen slog i en dom fast … Det ÄR diskriminering att anta en man, bara för att han är man, om det finns en kvinna med samma meriter. Det är INTE diskriminering att 95% av eleverna vid veterinärsprogrammet är kvinnor. Alltså: Kvotering = diskriminering. … Situation #2 … Här anser man alltså att det är diskriminering att kvinnor bara sitter på 18% av styrelseposterna, trots att det finns 459 kvinnor i Sverige som har tillräckliga meriter för att sitta i en styrelse. Att det finns män, kanske tiotusentals män, som har lika eller bättre meriter spelar ingen roll. Det enda man bryr sig om är en jämn könsfördelning. Alltså: Ej kvotering = diskriminering.” http://iloapp.bondensson.se/blog/anders?Home&post=19

Från 2008, jag är ofin nog att citera hela inlägget: ”Efter att nu ha läst två artiklar, den senaste idag, av Maciej Zaremba om tillståndet på lärarhögskolan infinner sig frågan hur jag ska kunna skydda mina barn från de framtida lärare som idag utgörs av studenterna på denna institution.

Den lösning som ligger närmast till hands är att försöka hitta en friskola där så få som möjligt av lärarna har en bakgrund på lärarhögskolan, men i gengäld har riktiga akademiska poäng i olika ämnen.

Problemen i den svenska skolan må vara många, och den ena åtgärden utesluter inte nödvändigtvis den andra, men nog måste det vara hög tid att fokusera på det som helt uppenbarligen är det största problemet, nämligen de undermåliga lärarna? Speciellt som detta problem kommer att eskalera de närmaste åren då allt fler av de gamla lärarna går i pension, och de nya unga lärarna, som kan queerteori istället för svenska och matematik, kommer ut på arbetsmarknaden.” http://iloapp.bondensson.se/blog/anders?Home&post=9

2008: ”På flera punkter kunde nämligen de övriga experterna på ett övertygande sätt argumentera för, genom hänvisningar till studier och genomförda experiment, att det faktiskt föreligger bevisade biologiska skillnader mellan män och kvinnor, t.ex. våldsbenägenhet, spatial förmåga och kommunikationsförmåga. Lars Jalmert underkände dock alla sådana resonemang, och påstod istället att några sådana biologiska skillnader mellan män och kvinnor icke existerar. Jaha ja, men sättet på vilket han argumenterade fångade dock mitt intresse. Han hänvisade nämligen inte själv till några studier eller till några genomförda experiment, d.v.s. sådant man normalt sett förknippar med vetenskap. Istället viftade han bort de övrigas argumentation genom att lägga fram hypoteser kring vad som kan gå fel i [de] typer av studier och experiment som de övriga lutade sig mot, och upprepade sedan sin fasta övertygelse om att några biologiska skillnader inte existerar.

Lars Jalmerts sätt att resonera påminner mig väldigt mycket om när jag hängde på talk.origins och fick höra kreationister debattera mot biologer. Kreationisterna, som alltså är en grupp individer som påstår att det inte finns några vetenskapliga belägg för evolutionsläran och istället hänvisar till Bibelns skapelseberättelse, hade naturligtvis aldrig några egna data till stöd för sin hypotes om Adam och Eva. Istället kom de med ändlösa spekulationer kring vad som till äventyrs kunde gått fel vid än det ena, än det andra experimentet som biologerna genomfört. Dock, precis som Lars Jalmert, utan att någonsin kontrollera om det som de påstod kan gå fel verkligen gått fel, eller ännu bättre hänvisa till egna försök som bevisar att de andra forskarna gjort ett misstag.

Lars Jalmert är en fiende till sanningen, precis som kreationisterna.” http://iloapp.bondensson.se/blog/anders?Home&post=2

En lysande kontrastering mellan hur (påstått) socialiserade könsskillnader anses förtryckande, medan socialiserade etniska skillnader anses berikande: http://iloapp.bondensson.se/blog/anders?Home&post=1

Annonser

Written by bittergubben

22 september, 2013 den 18:38

Publicerat i Uncategorized

Tagged with ,

Vill du svara på en indenterad kommentar, svara på första kommentaren i den sekvensen.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: