bittergubben

ytterligare en av de kränkta vita männen

Dokument inifrån: Ingen riktig våldtäkt

with 11 comments

I programmet ”Ingen riktig våldtäkt” som visades i maj (och oktober) förra året, diskuteras ett fall där en flicka gått på en fest, blivit full och gått med på att ha sex med tre jämnåriga killar, inledningsvis för att hon var kär i en av killarna. Trots att hon egentligen inte alls kände för det, så gick hon alltså ändå med på att ha sex. Efteråt har hon ångest, och när hon som resultat av det hela blir betraktad som slampa av övriga i skolan – killarna sprider bilder på henne som de har tagit under sexet – så har det ännu större påverkan på hur hon mår. Programmet kan man till den 10 maj 2013 se på: http://www.svtplay.se/video/99801/ingen-riktig-valdtakt

I dramatiseringen av sexet, med pålagd hemskhetsmusik, så har hon ett något skräckslaget utseende, men det anges att det av bilderna som killarna tagit inte framgår att något var fel, vilket innebär att man antigen inte kan se hennes ansikte på någon av de bilderna, eller också så har hon ett annat ansiktsuttryck. Om det bara var bilder där hennes ansikte inte syns skulle det vara suspekt, och antagligen blivit omnämnt i programmet, så jag antar att ansiktet syns och att hon hade ett annat ansiktsuttryck. Även om de inte säger något om hur bilderna är i programmet, så säger de i den allmänna diskussionen att flickor kan le på sådana bilder, trots att det skulle vara fråga om våldtäkter. Det har ju en viss betydelse för hur man bedömer handlingen. Om en flicka ser skräckslagen ut skulle det vara ett icke-verbalt nej, men om en flicka leendes går med på sex, utan att ha varit utsatt för något tvång, blir det väldigt mysko att prata om våldtäkt.

Den situation som beskrivs i dokument inifrån kan kallas för empatilöst sex, egoistiskt sex, ensidigt sex. Sara hävdar att de var hårdhänta, höll i hennes handleder, pressade ner henne, spottade på henne, att hon spydde och började blöda. Ingen hollywoodromans precis. Men det är inte våldtäkt bara för att det är dåligt, empatilöst fyllesex. Hon ville bli accepterad som en i gänget, och trodde tydligen att bästa sättet att åstadkomma det var att låta killarna göra vad de ville. Om festen: ”Jag fick träffa alla som jag hade sett upp till, och jag kände att jag var liksom en i gänget.” Om varför hon lät killarna ha gruppsex med henne: ”jag var ju ganska ny i det där gänget så då ville man ju inte ja uppfattas som feg eller så … jag visste ju inte hur det var kanske så där det gick till på fester jag visste inte liksom” / ”man var ju rädd för liksom om vad de skulle tänka om mig om jag skrek eller sa ifrån för jag ville ju i början, med den ena killen då, jag ville ju inte att han skulle tycka att jag var konstig som sa, som inte ville, eller så”. Tvärtom skulle alla förvänta sig att en tjej skulle säga nej till gruppsex. Om hon anser att hon är tvingad att agera efter folks förväntningar, och vad folk tycker att hon borde göra, skulle hon varit ”tvungen” att vägra gruppsex.

I reportaget beskrivs det dock som tvång, först då med motiveringar som att hon var rädd att bli uppfattad som konstig om hon sagt nej till gruppsex. Senare i programmet hävdar de att hon hade en panikreaktion, ”frozen freight”.

Panikreaktioner: Fight, flight, freeze och please

Ett våldtäktsoffer behöver inte reagera med ”flight or fight”, utan kan även reagera med ”freeze”, att spela död och inte göra något motstånd mot väldtäkten. I programmet hävdas specifikt att det är vad som har hänt.

För det första, för att påståendet ska ha någon relevans i det här fallet, får vi expandera det till att säga något i stil med att kvinnor kan reagera så när de känner sig sexuellt otrygga eller känner sig hotade på annat sätt, inte bara prata om det som en våldtäktsreaktion.

För det andra sägs det ingenting i historien om att hon skulle haft en sådan reaktion, att hon skulle varit stelfrusen av skräck, stängt av kroppen, eller varit oförmögen att röra sig. Hennes beskrivning är ju istället att hon var rädd för att de skulle tycka att hon var konstig om hon inte gick med på gruppsex. Alltså att hennes prioritet var att bli accepterad i gruppen.

För det tredje så missar de det fjärde panikbeteendet att svara med när man känner sig hotad, ”please”, d.v.s. att vara till lags. Beaktar vi denna respons skulle man förstå varför en flicka skulle kunna le på bilder där hon anser sig ha blivit våldtagen. Feminister brukar beskriva det bara i termer av att hon är stel av skräck och liknande, men om hon istället leendes strävar efter att vara till lags, är det en helt annan respons. Hennes beskrivning av vad hon kände handlar inte om rädsla om vad de kommer göra med henne om hon säger nej, utan vad de kommer tycka och tänka om henne om hon säger nej. Hon vill vara dem till lags, hon vill bli accepterad i gänget, alltså mer ”please” än ”freeze”, om man nu skall tolka det som en panikreaktion i här fallet, viket är diskutabelt. Om man pratar om panikreaktionen ”please”, skulle det måhända vara relevant för när det finns bilder där kvinnan ler men anser sig ha blivit våldtagen?

Alltså, min tolkning är att killarna stöter på henne, tar initiativ till sex, hon vill bli accepterad och uppskattad, och går därför med på att ha gruppsex, i den omdömeslösa tron att det ger högst chans att bli accepterad i gruppen. Eventuellt med panikbeteendet ”please”, även om det inte sägs något om att hon skulle reagerat så. Hon har gått med på att ha sex, utan att bli utsatt för något tvång. Det är inte våldtäkt.

Vad är en våldtäkt?

Om någon frivilligt väljer att ha sex, går med på att ha sex, så är det inte en våldtäkt. Våldtäkt innebär att någon tvingas till sex. Att personen som går med på att ha sex egentligen inte känner för att ha sex räcker inte för att det skall vara en våldtäkt.

Det är inte en syn på våldtäkt som programmakarna delar. Ulrika Rogland, åklagare specialiserad på sexuella övergrepp, säger i programmet: ”… det är viktigt att veta att så fort någon gör någonting mot dig, sexuellt, som du inte ville, och personen visste att du inte ville, då är det ett brott.” Varpå speakerrösten instämmer med att konstata att det Sara beskriver ÄR en våldtäkt.

Sådana definitioner på våldtäkt, som utgår från om personen ville snarare än om personen gick med på det, är vanliga bland feminister. Det är orimligt. Jag tror det är ganska vanligt förekommande att den ena parten är sugen, den andra har egentligen inte lust men ställer upp för sin partner. Detta skulle alltså enligt programmet, och åklagare Rogland, vara brottsligt. Den som har sex med en partner som bara ställer upp, utan att ha lust, skulle vara kriminell. Hur många hundratusentals svenska kvinnor är det som begått sådana handlingar att de, vid en sådan syn på vad som är våldtäkt, borde dömas till ett par års fängelse om det kom till myndigheternas kännedom? För med sådana extremt breda våldtäktsdefinitioner är det inte bara väldigt många män, utan även väldigt många kvinnor, som är våldtäktsförövare.

Feministernas budskap

Feminister brukar vara väldigt tydliga, det är aldrig någonting fel på tjejens agerande. Hon skall ha rätt att göra som hon vill, tydligen inklusive att gå med på att ha sex, utan att ”bli våldtagen”. Där ”bli våldtagen” innebär att han har sex med henne trots att hon inte känner för det. Alltså, om hon inte känner för att ha sex, så är det hennes rättighet att killen inte har sex med henne, även om hon går med på att ha sex. Att hon går med på det räknas liksom inte, eftersom hon egentligen inte ville, det är hennes känslor som räknas, inte vad hon väljer att gå med på. Att om hon gjort motstånd skulle det bara lett till att förövaren skulle använt ”mer våld” för att genomföra ”våldtäkten”, det anses därmed irrelevant att hon inte gör något motstånd alls, utan går med på det. Tjejer får alltså höra att de inte bara inte har något ansvar, de har inte ens någon egen agens. Det spelar ingen roll om hon går med på sex, inte går med på det, gör motstånd, eller kämpar emot bäst hon kan. Enligt mig är det kränkande mot tjejer att framställa dem som så fullständigt oförmögna till egen agens.

Om en tjej har fått ett sådant budskap, kommer hon då att säga nej? Om hon får lära sig att hon inte har någon egen agens, att det bara är killen som agerar, att det ändå inte har någon betydelse vad hon säger och gör? Det vore bättre att berätta för henne att hon har agens, att vad hon säger och gör i en sådan situation har rätt stor sannolikhet att påverka, både vad som händer för stunden och hur det betraktas juridiskt.

Budskapet till killar blir inte så mycket bättre. I sin strävan att alltid framställa killen som monster och flickan som offer, så beskrivs det som att flickan haft ett helt skräckslaget ansiktsuttryck, som att hon tvingats till sex, som att hon varit antingen helt stel i kroppen eller helt lealös. Utifrån sympatier mot flickan föredrar många feminister att beskriva en annan situation, som avviker från och är inkompatibel med det som är känt om händelsen. Så om killen som läst det stöter på en tjej och hon går med på sex, helt utan skräckslagna ansiktsuttryck, avstängd kropp, eller att något tvång är inblandat, gör inte han någon koppling. Vad tjänar det till att ännu en gång säga åt honom att det är fel att våldta (ett budskap han säkerligen redan bombarderats med), när det beteende ni vill förhindra inte är en våldtäkt?

Kritiken borde istället gälla respektlöst sex, där man har sex med någon man inte bryr sig om, eller rent av föraktar. Det är ju föraktet och avsaknaden av acceptans som är det egentliga problemet i den här historien – hon går med på gruppsex för att hon vill bli accepterad, men killarna föraktar henne för att hon går med på det. Det är det föraktet, från killarna och från omgivningen, som egentligen orsakar känslomässiga problem för henne, inte sexet som sådant, även om sexet leder till en större känslomässig exponering för föraktet. Hade killarna istället accepterat henne, brytt sig om henne, och hon blivit en i gänget, skulle programmet aldrig gjorts. Hade de brytt sig så skulle de förvisso inte haft sex med henne på det sätt som beskrivs, men även om sexet hade utförts utan hårdhänthet och spottande, även om det rent av varit njutbart för henne, så skulle det knappt förändrat någonting, eftersom det som gör ont för henne är förkastandet från gruppen och omgivningens förakt, att hon betraktas som slampa.

Om någon anser att sådant respektlöst sex, där den initiativtagande parten föraktar den andre, bör kriminaliseras, så skulle det kunna diskuteras, även om det skulle vara besvärligt att formulera vettiga gränsdragningar. Måhända i kombination med inte-vill kriteriet, så att det blir olagligt att pressa till sex någon vars känslor man inte bryr sig om?

Men vill du förbjuda får du åtminstone ha ärligheten att sakligt benämna det som du vill förbjuda, inte bara helt oärligt kalla allting för våldtäkt. Vilket är min egentliga poäng med det här inlägget, det som jag vill ha sagt. Den osaklighet och oärlighet, som feminister marinerar debatten i, tycker jag är vedervärdig. Jag skulle även vilja se lite ärlighet hos dem som moraliserar mot gruppsex, BDSM, prostitution, etc. Att låtsas att man är för människors sexuella frihet och sedan klassificera nästan alla instanser av de former av sex man inte tycker om som våldtäkt, det kan jag inte respektera.

PS. I programmet deltar docent Lotti Helström, överläkare och chef vid Södersjukhusets Akutmottagning för Våldtagna Kvinnor (AVK), som i andra ärenden misstänkts för att skriva felaktiga intyg om skador i underlivet: ”Rättsläkaren Martina Olsson Frisk … är mycket kritisk till de intyg hon sett från Lotti Helström och menar att Helström inte skiljer på objektiva skador och patientens beskrivning av sina känslor. ”De intyg jag sett därifrån har varit katastrofala”, säger Martina Olsson Frisk.” http://genusnytt.wordpress.com/2011/07/14/misstanke-om-falska-valdtaktsintyg/, http://maukonen.files.wordpress.com/2011/07/20110714_nyheter_10_10.pdf DS.

PS2. Ulrika Rogland var den synnerligen oprofessionella åklagaren vid det så kallade BDSM målet. En 16-årig flicka ljög ihop en historia om kidnappning och våldtäkt, för att hemlighålla det BDSM äventyr som hon haft under en helg. En man satt inspärrad i 19 dagar trots att han hade alibi och det fanns gott om bevis som vederlade flickans version, och en annan man häktades och åtalades, trots att hans version stöddes av bevisen, hennes vederlades, och det stod klart att samtycke förelegat. Rogland underlät däremot att vidta några som helst åtgärder angående det brott som faktiskt begåtts, falsk tillvitelse. http://samtycke.nu/2011/11/12/bdsm-malet-jakt-pa-kidnappare-och-valdtaktsman/ DS.

PS3. Om Mediabruket, som producerat filmen: ”Mediabruket grundades år 2009 med ambitionen att bli Sveriges ledande produktionsbolag inom faktabaserad television. Idag producerar vi timtals av intelligent, utmanande och lättillgänglig television. För tv-bolag och företag räcker det att komma till oss. Vi tar hand om hela produktionen, från idé till leverans, och arbetar genomgående för att din vision ska bli verklighet.”. http://mediabruket.se/?page=information—det%20du-behover-veta&pid=3

Anmärkningsvärt är att Mediabruket används för att komma runt reglerna mot sponsring inom Sveriges Television. När Tillväxtverket ville göra ett program om kvinnligt företagande, dåvarande näringsminister Maud Olofssons älsklingsfråga, tog man omvägen över Mediabruket: ”… Tillväxtverket har lagt 800 000 kr man fick direkt från regeringen på en tv-serie som sändes i Sverige Television. Denna ”sponsring” i oberoende public service är möjlig eftersom man går en omväg och inte betalar direkt till Utbildningsradion, som stod för sändningarna.”. Jag undrar om public-service uppdraget för Sveriges Television är kompatibelt med samproduktioner där partnern ”arbetar genomgående för att [deras sponsors] vision ska bli verklighet”? http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2795&artikel=5234958, http://genusnytt.wordpress.com/2012/08/06/tillvaxtverket-myglade-in-tv-program-om-kvinnligt-foretagande/ DS.

Written by bittergubben

5 januari, 2013 den 13:11

11 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Man kan dra paralleller till andra brott. Om jag ger en person 100 kronor trots att jag inte vill men inte varit utsatt för våld eller hot så räknas det inte som ett rån.

  Med resonemanget att det är målsägarens känslor som räkas kommer även en samtyckes-lag att bli konstig eftersom att även om målsägaren har uttryckt ett samtycke kan det hävdas att det samtycket gavs på grund av att vilja vara till lags.

  Håkan

  5 januari, 2013 at 15:51

 2. Håkan: Ja, det måste ju finnas någon skillnad mellan att göra en dålig affär och att bli rånad.

  lavazza1891

  5 januari, 2013 at 20:58

 3. Har sett undersökningar som visar att det är vanligare att män går med på sex fast de inte känner för det. Det är knappast ett problem som enbart gäller kvinnor även om proportionerna naturligtvis kan luta åt det hållet. Är med på att huvudproblemet är som du säger, att hon efteråt inte blev accepterad, dvs hon gick med på att ha sex av fel anledningar. Visst har killarna betett sig som svin (utifrån vad jag läser här, har inte sett programmet) men det finns folk överallt som beter sig som svin och vill utnyttja dig och det funkar inte att staten ska kontrollera alla dessa händelser, jag tror inte det går att avsätta resurser till detta och det går heller inte att göra rättvisa bedömningar.

  Bättre att försöka få folk att inse att de inte ska utsätta sig för sånt de inte tycker om för att få något som de kanske inte kommer att få ändå, vare sig det gäller sex eller annat.

  Matte Matik

  6 januari, 2013 at 11:59

 4. Håller med dig i stort. Saknar dock en mycket viktig diskussion i samhället, fokuset på killarna. Hur i helafriden är man funtad som kille om man har så hårdhänt gruppsex med en tjej att hon blöder inuti. Utan att hejda sig. Utan att bry sig om att man gör henne illa. Utan att ta reda på hur hon mår egentligen. Oavsett om man har noll och intet känslor för personen man just då har sex med hur tänker man då som kille när man gör så mot en annan människa? Vad tror du själv är fel hos killar som beter sig så?

  Emma

  7 januari, 2013 at 21:44

  • Nog finns det i debatten ett fokus även på killarna, men det handlar enbart om att fördömma. Varför det hävdas att sexuella förövares beteende inte handlar om sex och sexdrift, utan om makt. Det förklaras ibland rent av i termer av tjejens känslor, att männen gör det de gör för att få tjejen att må som hon mår (Även om feminister ofta använder breda begrepp som skulle göra att det ungefär lika ofta var kvinnan som är förövare och mannen som är offer, diskuterar man bara de situationer där mannen är/framställs som förövare och kvinnan som offer).
   Men vill man förklara någons dysfunktionella beteende, så är det mycket mer troligt att det handlar om vederbörandes egna känslor, inte någon annans. Drivkraften bakom beteendet är sexdrift. De vill knulla. Och de har inte tillräckligt med empati eller respekt för henne för att avstå. Måhända även en fråga om okunskap om hur hon påverkas – eftersom hon går med på gruppsex kanske de antar att hon inte mår så dåligt av det, att hon är ok och flexibel med sex, inte drar in en massa känslor i det, så att hon, även om hon inte njuter, ändå är ok med det.
   En annan fråga är hur stor skillnad någons sexdrift gör mellan tvångssex, frivilligt men ensidigt sex, och ömsesidigt sex. De flesta killar uppfattar tvångssex som avtändande, och föredrar ömsesidigt sex. Betrakta t.ex. porrfilm, där kvinnorna i allmänhet uttrycker en enorm entusiasm, en anpassning till vad som efterfrågas. Killar som agerar som det här programmet beskriver har antagligen en sexualitet som inte gör så stor skillnad på graden av samtycke.

   bittergubben

   8 januari, 2013 at 21:28

 5. […] Dokument inifrån: Ingen riktig våldtäkt – Om någon som inte vill ha sex, ändå väljer att gå med på det, är det inte en våldtäkt. Men feministerna i det här programmet hävdar med bestämdhet att det är våldtäkt, att det räcker att kvinnan inte vill. […]

 6. Jag kan bara konstatera att du borde läsa boken ”Flickan och skulden” av Katarina Wennstam för att få litet insikt i hur samhället fungerar och hur relativt ovanligt det är att ”riktiga” våldtäktsmän som kört upp kryckor i underlivet på en tjej faktiskt får sitt straff. Dessutom gissar jag att du har väldigt vaga bilder av vad våldtäktsoffer och sexuellt uttnyttjade faktiskt går igenom både psykiskt och fysiskt.

  Lin

  8 februari, 2013 at 20:06

  • Inlägget berör inte hur stor andel av våldtäktsanklagade som blir dömda, det handlar om osakligheter i den feministiska diskussionen, något som du inte på något sätt bemöter. Oavsett vilken grad av medkännande man har med flickan, förändrar inte det de påtalade osakligheterna i feministernas beskrivning av fallet.

   bittergubben

   8 februari, 2013 at 23:34

 7. hej! jag måste lägga in lite åsikter och en RÄTTELSE av din text!
  hon gick med på att ha sex med killen hon tyckte om. hon hade inte visat på något sätt att hon var öppen för gruppsex. hon börjar med den killen och sedan kommer två killar till in och låser dörren.
  ingen har frågat om det är ok för denna alldeles för fulla tjej.
  klart att hon blir rädd och stelnar till. 3 killar och en full tjej i ett låst rum. jag fattar att hon inte reste sig och försökte låsa upp dörren, de är ju starkare än henne. risken finns då att de blir våldsamma.
  de har ett stort övertag! då är det fullt normalt att göra vad man kan för att försöka skada sig så lite som möjligt.

  om det är sex som alla är med på så tycker jag att detta inte ska höra till:
  *alldeles för full tjej som nyligen spytt
  *tjejen börjar blöda
  *tjejen kräks i sängen
  *spottar på tjejen och håller ner henne när de ligger med henne.
  jag blir aldrig nerhållen under sex i alla fall..

  självklart är det inte våldtäkt för att den ena ”inte tycker att det känns bra” men när man hamnar i ett underläge så som hon gjorde, DÅ ÄR DET VÅLDTÄKT.

  en sak till:
  man behöver inte antingen se skräckslagen ut eller ligga och le… det finns en hel del andra uttryck. om hon är förstelnad så behöver det inte se ut som att hon inte tycker om det på bilderna.. folk reflekterar nog inte om de ser ett ”sexface” som inte ler.
  folk ser så olika ut.. många gör ingen min alls..

  det är vedervärdigt av dig att skriva en sån här text.. har du en dotter? syster? tänk om detta hände dem och någon bitter gubbe skriver denna text om hur hon egentligen ville eller bara var för feg och får skylla sig själv.. det skulle inte kännas så jäkla bra eller?

  ha en fin dag, jag önskar och hoppas att du vaknar upp en dag med lite EMPATI.

  Fia

  sofia

  18 april, 2013 at 21:01

 8. Jag har själv varit utsatt för en våldtäkt och vet ungefär hur det känns att bli så där stel och hjälplös du skulle själv nog inte kunna sätt in dig i den situationen om du inte varit med om en våldtäkt för det är så overkligt och ofattbart att någon kunde ens få för sig att göra något sånt mot dig jag kan fortfarande inte riktigt fått grepp om att det verkligen hänt även fast det gått mer än 5 år det känns mer som en suddig dröm än verklighet.
  Den här tjejen gick med på att ha sex med EN kille och sen kommer bara hans vänner in stövlande … hon har inte gått med på detta och helt plötsligt står hon framför en väldigt obehagligt situation var hon vill ligga med en kille och han bjuder in sina vänner ( het jävla sjukt att ens få för sig tanken att bara bjuda in folk till sex om den andra partnern inte frågad ) jag skulle nog kunna jämföra denna känsla med att du får en käft smäll utan anledning och blir helt paff av förvånad och förvirring. du är inte alls förbered för denna situation och i det tillfället är du inlåst i ett rum med ett antal äldre killar som vill ha sex och vist det är lätt att bara säga (men hon vill inte ha gruppsex säg nej till det då ) men i den situationen reagerar man inte helt normalt du är rädd fattar inte rinaken full och vill inte att dom ska bli aggressiva . Och även fast man går med på sex…. betyder det då att man inte kan ändra sig??? ( även fast det i detta fallet kommer in massa kompisar till den du ligger med). Och om jag skulle ha sex med en tjej som skulle vara som stel och inte se ut att njuta skulle jag personligen fråga hur hon mår och om hon sen spyr och blöder skulle jag självklart fråga om hon verkligen vill det här och absolut inte pressa ner henne i en kudde och håla fast henne. Förresten varför håller dom fast henne om hon då är frivillig
  Och i din text fram målar du feminism som att bara ta kvinnans parti och inte mannens men jag vill upplysa dig Om att det står för både kvinnor och män rätt att inte bli särbehandle på grund av kön och ja jag håller stark med om att män målas ut som svarta får/ brottslingar/ monster och det finns många exempel på var män blir dömda för saker som dom inte har varit skyldiga till just för att dom är män samtidigt kan en kvinna få en sån kommentar dom vad hadde du på dig kvällen när du blev våldtagen jag tycker det är fruktansvärt när bååde män och kvinnor blir orättvist behandlad inför domstol pgd av kön
  ps vem fan spottar på den man ligger med och sen den handlingen att killarna sen hotar den här tjejen med att publicera bilder från våldtäkten om hon berättar för någon vilket jag ser som ett ganska uppenbart tecken på att dom visste att hon inte var frivillig ( vilket du helt värkar ha missat) jag vill oxo upplysa om att tjejen som blev våldtagen blev deprimerad och sen beroende av att sätta sig själv i hotade sex situationer för att på något sätt försöka ändra på det som har hänt genom att upprepa situationen vilket jag inte tycker låter som att en person som diktat ihop en våldtäkt tänk också på att denna individs liv är förstört en våldtäkt lämnar ljupa ärr

  lejka97

  11 september, 2013 at 16:34

  • Jag ifrågasätter inte förekomsten av ”freeze” som panikreaktion; jag ifrågasätter om det är det som hänt här. Hon berättar inget om att hon skulle ha blivit stel eller fått panik; istället säger hon: ”jag var ju ganska ny i det där gänget så då ville man ju inte ja uppfattas som feg eller så … jag visste ju inte hur det var kanske så där det gick till på fester jag visste inte liksom” / ”man var ju rädd för liksom om vad de skulle tänka om mig om jag skrek eller sa ifrån för jag ville ju i början, med den ena killen då, jag ville ju inte att han skulle tycka att jag var konstig som sa, som inte ville, eller så”.
   Alltså, hon hävdar inte att hon blev stel eller orörlig, fick panik, eller trodde att de skulle misshandla henne. Men programmet, många feminister, och måhända även du verkar göra den tolkningen? Varför? Vad i hennes beskrivning baseras det på?
   Som jag uppfattar den feministiska logiken: Det var jättehemskt, alltså var det våldtäkt. Det var våldtäkt, utan att hon sa ifrån, och det sker genom panikreaktionen freeze. Alltså var hon stel av skräck och livrädd för att de skulle misshandla henne. Det är dylik logik jag protesterar mot. Istället för att låta hennes beskrivning utgöra grund för klassificeringen, så skapas en ny beskrivning, baserad på den förförståelse man har av den klassificering man vill använda, trots att den resulterande beskrivningen motsägs av hennes beskrivning. Och denna modifierade beskrivning används sedan för att motivera klassificeringen.

   ”jag vill oxo upplysa om att tjejen som blev våldtagen blev deprimerad och sen beroende av att sätta sig själv i hotade sex situationer för att på något sätt försöka ändra på det som har hänt genom att upprepa situationen vilket jag inte tycker låter som att en person som diktat ihop en våldtäkt”
   Min text utgår helt och hållet från hennes version, såsom den presenteras i programmet. Det jag protesterar mot är de feministiska tolkningarna. Frågan är inte om hon ”diktat”, vi har ingen grund för att diskutera sanningshalten i hennes beskrivning, vi kan bara diskutera hur vi tolkar den beskrivningen. Att jag inte ser någon grund för tolkningarna om att hon var stel, rädd för att de skulle bli aggressiva, och om att hon tvingades till sex, det innebär inte att jag hävdar att hon ljuger; det är ju tvärtom feministtolkningarna som lägger till saker som inte finns med i hennes berättelse, och rent av motsägs av den. Och jag vidhåller, att omfattningen av konsekvenserna för henne inte säger någonting om huruvida hon valde att ha sex i en misstagen förhoppning om att bli accepterad, eller om hon låg stel av skräck. Men det låter nästan som att du tycker att det har en sådan betydelse, att eftersom hon drabbades så hårt av det så måste det ha gått till på ett sådant sätt som du beskriver snarare än det sätt som hon beskriver?

   Lek med tanken att hon fått frågan, ”mina kompisar vill vara med, är det ok?”, svarat ja, och även uttryckligen gått med på att dörren låses (alternativt att dörren lämnas olåst), samt att sexet skedde utan spott, blödning, spyor eller dylikt. Men att det likväl var så att hon bara gick med på det i förhoppning om att bli accepterad, och att de likväl föraktade henne, inte brydde sig om henne, utan betraktade henne som en äcklig hora, och beskrev henne så för sina kompisar. Hur stor skillnad skulle det scenariot vara jämfört med hennes berättelse? Jag tror det skulle vara ungefär lika destruktivt för henne, och jag skulle betrakta killarnas agerande som nästan lika illa. Men följer man den feministiska våldtäktslogiken är det inte alls samma grej?

   Som sagt, killarna beter sig som skitstövlar, de bryr sig inte om henne, och jag är inte främmande för en kriminalisering av deras agerande; att det inte skall vara tillåtet att pressa till sex någon som man inte är villig att bry sig om, eller rent av föraktar; men då ställer jag ett krav: att man ärligt diskuterar vad det är man vill kriminalisera, inte bara kallar det för våldtäkt och hittar på lite saker som man lägger till i historien för att motivera det.

   ”jag vill upplysa dig Om att [feminism] står för både kvinnor och män rätt att inte bli särbehandle på grund av kön”
   Säger sig stå för, ja, men i dess faktiska innehåll, nej. Feminismen innehåller väldigt mycket som är väldigt kvinnoistiskt, men inget som felar åt andra hållet. När feminister angående någon feministisk teori säger att ”män tjänar också på det här” så är det nästan alltid så att det är ett försök att sälja in en analys som helt drivits av kvinnohänsyn; beaktande av män och mansperspektiv ingår inte i analysens drivkrafter, utan bara i försöken att sprida slutsatserna.

   bittergubben

   12 september, 2013 at 17:55


Vill du svara på en indenterad kommentar, svara på första kommentaren i den sekvensen.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: