bittergubben

ytterligare en av de kränkta vita männen

Att jämföra värderingen av maskulint och feminint

with 4 comments

Trots budskapet att flickor och pojkar är lika värda och kan göra samma saker är barn väldigt medvetna om att feminint värderas lägre, framför allt för pojkar, säger hon [Marie Nordberg]. Barn förhandlar ständigt med varandra om könsidentitet. Men flickor som beter sig ”pojkaktigt” anses coola, medan killar kan bli retade om de ägnar sig åt ”tjejgrejer”. Istället eftersträvas risktagande, att ta plats, att utöva auktoritet.

Denna feministiskt selektiva syn på könen. Män och kvinnor värderas utifrån olika kriterier. Vissa positiva egenskaper krävs av det ena könet, medan det andra könet är tillåtet att vara svag i det avseendet, och vice versa.

Kvinnor värderar män utifrån bland annat hur kapabla och framgångsrika de är, vilken social status de har och vilket socialt självförtroende, och hur fysiskt starka och kapabla de är. Män värderar inte kvinnor i alls samma utsträckning utifrån samma kriterier, kvinnor tillåts (relativt sett) vara inkapabla, fjolliga, att ha dåligt självförtroende, vara klena. Sådana negativa egenskaper tolereras i högre utsträckning hos kvinnor än hos män.

Män värderar kvinnor utifrån bland annat fräschhet, utseende, sociala färdigheter, personlighet, de ska vara snälla och empatiska. Kvinnor värderar inte män i alls samma utsträckning utifrån samma kriterier, män tillåts (relativt sett) att vara ofräscha och ovårdade, aggressiva och socialt oslipade. Sådana negativa egenskaper tolereras i högre utsträckning hos män än hos kvinnor.

Feminister kommer fram till att det manliga värderas högre genom att titta på de positiva egenskaper som krävs av män, men där kvinnor är relativt tillåtna att vara dåliga. En flicka som har förmåga och kompetens, som t.ex. cyklar offroad med sin hoj, är ok, men en pojke som inte kan cykla och som är så fjollig att han är rädd för att försöka lära sig cykla, har mycket låg status. En flicka med dåligt självförtroende kan gråta ut och får hjälp och stöd, beteendet är ok från en flicka, men en pojke som gör likadant blir tillsagd att skärpa sig. Även om pojken i princip har samma rätt att bete sig så, tycker de flesta kvinnor att det är oattraktivt med män som har dåligt självförtroende, så hans beteende accepteras inte. Eftersom kvinnan tillåts ha de positiva egenskaper som krävs av mannen, men mannen inte tillåts ha de negativa egenskaper som tolereras hos kvinnor, drar de slutsatsen att det manliga värderas högre.

Man skulle precis lika gärna kunna göra tvärtom. Istället titta på de positiva egenskaper som krävs hos kvinnor, men där män är relativt tillåtna att vara dåliga. Pojken som har hög social kompetens, kan avläsa vad andra känner och har stark verbal förmåga, han har hög status, han är en social stjärna. Flickan som kommunicerar med grymtningar och har noll koll på hur andra mår, hon har låg. Eftersom män tillåts ha sådana positiva egenskaper som krävs av kvinnor, men kvinnan inte tillåts ha sådana dåliga som tolereras hos män, kan man utifrån det dra slutsatsen att det kvinnliga värderas högre?

En pojke kan lyckas med att lägga av en brakskit med humor, och alla skrattar med honom, inte år honom, men nåde den flicka som försöker samma grej. Hon är ofräsch. Men vilket socialt straff får en pojke som inte fjärtar offentligt? Inget. En pojke kan uppvisa ett fräscht beteende som krävs av flickor, men flickor tillåts inte komma undan med sådan ofräschhet som pojkar kan komma undan med. Kan man utifrån det dra slutsatsen att det kvinnliga värderas högre?

Män och kvinnor värderas utifrån olika saker, och olika positiva egenskaper krävs i olika stor grad. Det implicerar inte ett under och överordnande. Huruvida könsöverskridande egenskaper ses som ok beror i första hand på om man kopierar positiva egenskaper som krävs av det andra könet, eller negativa som bara är relativt tolererade hos det motsatta könet. Nog för att verkligheten som vanligt innehåller mer komplikationer, men det är en rimlig utgångspunkt i frågan.

En avstickare om genusdagis. Ett genusdagis som försöker få flickor och pojkar att prestera de positiva egenskaper som krävs av det motsatta könet, så att flickor uppmuntras till t.ex. socialt självförtroende, och pojkar till t.ex. social kompetens, ett sådant genusdagis möts inte av så mycket upprördhet. Men ett genusdagis som försöker tillåta flickor och pojkar att uppvisa de negativa beteenden som accepteras hos det motsatta könet, men inte tolereras hos det egna könet, det kommer få kritik. Ett genusdagis som uppmuntrar flickor att fjärta och rapa, ha otvättade händer och att kommunicera med grymtningar skulle inte bli populärt. Ett genusdagis som uppmuntrar pojkar att vara blödiga med sina känslor, fjolliga, klena och fega, det borde inte heller bli populärt. Pojkar och flickor kommer växa upp och bli män och kvinnor, som kommer värderas av det motsatta könet utifrån de saker som det motsatta könet värderar. De kraven bör man vara någotsånär förberedd på. Om man sedan dessutom har en del positiva egenskaper som det motsatta könet inte kräver så är det helt ok. Genusdagis som uppmuntrar flickor att ha alla positiva egenskaper, men tycker pojkarna skall bete sig på ett sätt som kvinnor inte accepterar hos män, sådana dagis sviker pojkarna.

Citatet kommer från Nationella sekretariatet för genusforskning, där det finns gott om stolligheter om skolan. http://www.genus.se/meromgenus/teman/skola/skolprestationer/

Written by bittergubben

17 mars, 2012 den 19:07

Publicerat i Uncategorized

4 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Mycket bra analys! Tack!

  Musse Pig

  18 mars, 2012 at 17:59

 2. STATSFEMINISMEN KRÄVER GENUSFORSKNING PÅ UNIVERSITETEN

  Jaha, nu var det dags för BASCHA MIKA igen. ANDREA DWORKIN och JUDITH BUTLER tillfälligt detroniserade som den svenska statsfeminismens ledstjärnor…

  ”Vad är det vi kvinnor håller på med? Vi pratar högt om att vara fria, jämställda, få samma karriärmöjligheter och minst lika hög lön som våra manliga kollegor. Ändå sitter vi där med mössan i hand när vi löneförhandlar och tar helt frivilligt på oss större delen av hushållsarbetet där hemma. För att inte tala om alla kvinnor med topputbildningar som trappar ner när barnen kommer och får se sig omsprungna i chefsracet av jämnåriga män. – – – Orden och exemplen är inte mina, utan tagna från den tyska journalisten Bascha Mikas bok Die Feigheit der Frauen, alltså ´Kvinnornas feghet´ på svenska. Bascha Mika, som under elva år var chefredaktör på vänstertidningen Taz, kallar själv sin bok för en stridsskrift och konstaterar krasst att den knappast kommer skaffa henne några nya väninnor.

  För Bascha Mika är arg. Sida efter sida listar hon exempel på kvinnor som gör val hon anser fega, där familjen går före det egna jaget, och där kvinnan ställer sig i skuggan av mannen. Enligt Mika gör det att kvinnorna inte bara tolererar patriarkatet, de underblåser det.”

  http://www.svd.se/naringsliv/vad-haller-vi-kvinnor-pa-med_6948003.svd

  Så där går hon på, näringslivsreporter THERESE LARSSON, i sin krönika i Sv.D. 2012-03-25. Oj, vad hon kan! Tycker hon. Omedveten om att den förtjusta, svenska mediefeminismen redan som idisslande nötkreatur malt och tuggat samma credo till leda.

  Knappt hade boken kommit ut (2011), förrän Sveriges radios program OBS var på hugget. Hänförd recensent den 4/1 var radiojournalisten och feministen GUNILLA KRACHT. Observera hennes observanta urskiljande av några av patriarkatets lömskaste och mest härskartekniska förtryckarmedel: KÄRLEKSLISTEN, OMSORGSSYNDROMET och HORMONKOMPLOTTEN:

  ”Tyska kvinnor är fega och bekväma, de gömmer sig hellre i hemmets lugna vrå än tar plats i yrkeslivet, de tar hellre på sig den traditionella hemmafrurollen [och mammarollen] än gör den karriär de har utbildning och kapacitet till.

  Författaren och journalisten Bascha Mika går hårt åt sina tyska medsystrar i boken ´Die Feigheit der Frauen´ (kvinnornas feghet) som väckt en intensiv och hetsig debatt i Tyskland. Bascha Mikas tes är, lite förenklat, att kvinnor fastnar i olika fällor som den patriarkala strukturen visserligen gillrat, men som de självmant sätter foten i mot bättre vetande, på grund av att de låter drömmen om den lyckliga kärleken och längtan efter den perfekta familjen styra deras liv.

  En av dessa fällor är KÄRLEKSLISTEN. Den snärjer kvinnor som egentligen har höga ambitioner i yrkeslivet och förvandlar dem till romantiker som drömmer om en man att falla för, som fångar dem, som låter dem vara svaga. Med förälskelsen som alibi underordnar de sig männens vilja och när de väl fastnat har de, enligt Bascha Mika frivilligt satt sig i underläge och kan inte ställa några krav. Den hon kallar för OMSORGSYNDROMET, yttrar sig så att många tyska kvinnor instinktivt tar på sig ansvaret för hemmet och barnen, som om det vore en medfödd uppgift och något helt naturligt. – – –

  HORMONKOMPLOTTEN är ytterligare en sådan fälla som består i att kvinnor på alla sätt och från alla håll intalas att den viktigaste livsuppgiften är moderskapet. Att stå emot det enorma tryck det innebär att välja bort barn eller att insistera på att dela föräldraskapet lika med mannen kräver både mod och en sällsynt förmåga att hantera skuld- och skamkänslor, enligt författaren. – – -.

  Men hennes poäng är att det handlar om att ta ansvar för den del av strukturen som kvinnorna kan påverka själva. Som att välja bort en man som inte vill dela föräldraskapet och ta lika mycket ansvar för relationen. Hon vill uppmuntra kvinnor att ta steget ut i karriären. Det är dags att vara obekväma, att vara aggressiva, att ta risker, att inte rädas konflikter, att ta adjö av komfortzonen, manar hon. – – –

  ´Die Feigheit der Frauen´ har helt och hållet ett tyskt perspektiv och ur svensk synvinkel kan det verka avlägset att tänka sig högutbildade hemmafruar. Faktum är att Bascha Mika framhåller Sverige som ett föregångsland med PIPPI LÅNGSTRUMP i spetsen. Ändå finns det många beröringspunkter och de fällor Bascha Mika beskriver känns obehagligt bekanta, inte minst hormonkomplotten. Att kvinnor utan barn också i Sverige ständigt får förklara varför de valt bort moderskapet vet jag av egen erfarenhet, medan det sällan eller aldrig är någon som frågar föräldrar varför de skaffat barn.

  Och jag tänker på en intervju med TIINA ROSENBERG jag läste nyligen, hon berättar att HON BET SIG I TUNGAN och tvingade fram ett stelt leende istället för att starta en diskussion och riskera att förstöra stämningen när en fru till en professor på en middag, glatt berättade om hur hon sköter markservicen åt sin man.”

  http://www.perlentaucher.de/buch/35749.html

  Info

  25 mars, 2012 at 11:01

 3. […] Att jämföra värderingen av maskulint och feminint – Feminister kommer fram till att det manliga värderas högre, genom ett selektivt urval av vilka kriterier som beaktas. […]

 4. […] Säger man att pojkarnas värld skall expanderas, de skall kunna vara blyga och nervösa, socialt osäkra, de skall inte ha krav på sig att vara modiga, de skall inte ha sådana krav på sig som flickorna slipper undan från. Vad händer då när dessa pojkar utvärderas av framtida potentiella partners? Kvinnorna vill ha någon som är självsäker och framgångsrik, inte någon som är mesig och fjollig. Visst, man skulle istället kunna kräva lika kraftfullt även av flickona att de skall vara modiga, det är en positiv egenskap att vara modig, men det kommer ändå inte vara lika viktigt för en flicka som en pojke att vara modig. På samma sätt, även om man uppmuntrar social kompetens och fräschhet hos killar är det rimligt att i högre utsträckning uppmuntra de kvalitéerna hos flickor, eftersom män i relativt stor utsträckning värderar kvinnor utifrån det. Eller finns det några genuspedagoger som vågar sig på att driva ett borttagande av kraven på fräschhet och social kompetens för flickor? Visst, detta är så tydligt i media etc., att det inte finns något behov av ytterligare ansträngningar för att informera om det; men det är inte fel att konstatera det uppenbara. https://bittergubben.wordpress.com/2012/03/17/att-jamfora-varderingen-av-maskulint-och-feminint/ […]


Vill du svara på en indenterad kommentar, svara på första kommentaren i den sekvensen.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: