bittergubben

ytterligare en av de kränkta vita männen

Polygami, monogami, och den sexuella frigjordheten

with 2 comments

Feminismen beskriver polygami som kvinnoförtryck. Att det skulle gå 4 kvinnor på en man innebär att kvinnan värderas lägre. Men feministen, som bara ser kvinnoperspektivet, ser bara de män som har kontakt med kvinnorna. De andra 3 männen som blir över – om vi antar att samhället har ungefär lika många män som kvinnor – de räknas inte i den feministiska analysen. I bägge fallen har vi 4 kvinnor och 4 män. Även om mannen med 4 fruar har en relativt stor makt över sina fruar, och en fru som delar sin man med andra fruar vardera bara en begränsad makt över sin man, så kommer 3 män inte ha någon makt över någon partner alls. Vad är mest? 4x liten makt eller 1x mycket makt + 3x ingen makt? Det är inte självklart för mig. Ofta kritiseras polygamin även för tvångsäktenskap, men det är en helt annan fråga. Även om det verkar finnas en korrelation mellan polygami och tvångsäktenskap, kan man lika gärna ha monogami med tvångsäktenskap eller polygami med frivilliga äktenskap.

Polygami vs monogami spelar dock roll för jämställdheten inom respektive kön.

Vid monogami får en oattraktiv kvinna nöja sig med en oattraktiv man, vilket i stor utsträckning innebär en fattig man. En attraktiv kvinna kan bli ihop med in rik och mäktig man, och får del av hans rikedom och makt. Monogami innebär i någon mån att det mellan kvinnorna blir en ekonomisk ojämställdhet som matchar den ekonomiska ojämställdheten mellan männen. Vid polygami behöver ingen kvinna nöja sig med den fattiga mannens fattigdom, utan kan få en måttlig andel den rike mannens rikedom. Jag skulle alltså förvänta mig att den ekonomiska ojämlikheten inom gruppen kvinnor blir lägre vid polygami.

Den stora vinsten med monogami är istället jämställdhet inom gruppen män. Vid polygami får rika män en god tillgång till kvinnor, men många fattiga män får ingen möjlighet att gifta sig. Den ekonomiska ojämlikheten mellan männen slår alltså igenom i möjligheten att få en kvinnlig partner. I ett monogamt samhälle har även fattiga män möjligheten att attrahera en fru. Det här leder också till ett mycket stabilare samhälle, eftersom nästan alla män har en familj att försörja, vilket gör att de sköter sina jobb. Samhällen som har en stor andel män som är unga, fattiga och oälskade kan lätt få problem, t.ex. med kriminalitet.

Det västerländska samhällets monogami bryts ner av sexuell frigjordhet och feminismens angrepp mot äktenskapet. Som liberal är jag för att människor skall kunna välja en livsstil med tillfälliga partners, men hymlar inte om att det underminerar jämställdheten inom gruppen män. Rika, socialt kompetenta män kan få många partners, men fattiga män med låg social kompetens får väldigt få. Att monogamin har eroderats leder alltså till att ekonomisk ojämlikhet mellan män slår igenom i tillgången till kvinnor, liknande situationen vid polygami.

Det påverkar också balansen mellan unga och gamla kvinnor. De flesta kvinnor är mycket vackrare som 25 åringar än som 35 åringar, men männens attraktivitet är jämnare fördelad över åldrarna – som unga har de ungdomens fräschhet men dålig ekonomi, och som äldre är de tröttare men ekonomiskt etablerade. Tidigare gifte man sig unga och förblev sedan gifta utan att kvinnan när hon blivit äldre behövde konkurrera med yngre kvinnor. Med sexuell frigjordhet så kan det bli en sådan konkurrens, detta leder till ett kraftigt ökat tryck på kvinnor att förbli unga. Lustigt nog är det ändå i allmänhet kvinnan som tar ut skilsmässa. Måhända för att skilsmässoregler tenderar att gynna kvinnan på mannens bekostnad, eller måhända en man är mer benägen att vara lojal mot sin partner när hon går genom en svacka, medan en kvinna är mer benägen att ta ut skilsmässa om mannen går genom en sådan svacka att han inte längre duger åt henne?

Det här med att kvinnor ses som mindre attraktiva när de blir äldre är inte någon orättvisa mellan könen. Det säger ju ingenting om förhållandet mellan könen, utan bara inom könen. Feminismen har ju som tillvägagångssätt att enbart titta på sådana vinklingar som framställer att kvinnor är bra, goda och diskriminerade, och att män är dåliga, onda och priviligierade, i annat fall skulle man ju lika gärna kunna formulera samma sak med motsatt fokus – att kvinnor är priviligierade i förhållande till män eftersom de ses som mer attraktiva när de är yngre. Totalt sett blir det (i denna fråga) jämställt mellan män och kvinnor. Att kvinnor ses som mer attraktiva som unga, mindre attraktiva som äldre, innebär en fördel för unga kvinnor relativt äldre kvinnor, inte att ena könet är priviligierat i förhållande till det andra.

Annonser

Written by bittergubben

29 augusti, 2011 den 19:55

Publicerat i Uncategorized

2 svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. Jag ska berätta en hemlighet för dig. Äldre män ses precis lika lite attraktiva ut som äldre kvinnor kan göra. Unga 25-ålders kvinnor vill inte ha äldre gamla män. Så frågan är varför du med flera tjatar om dessa trivialiteter.

    Du tycks ha problem med kvinnor, som skriver inlägg att en del kvinnor ska ses som slynor o.s.v. Du har åtminstone valt ett passande namn.

    Lotta

    29 augusti, 2011 at 20:10

  2. […] Polygami, monogami, och den sexuella frigjordheten – Konsekvenserna av några olika sätt att ordna relationerna mellan könen. […]


Vill du svara på en indenterad kommentar, svara på första kommentaren i den sekvensen.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: