bittergubben

ytterligare en av de kränkta vita männen

Varför har flera västerländska samhällen blivit så feministiska?

with 3 comments

Det är skillnad mellan könen, hur de betraktar främmande personer av det andra könet. Kvinnor tenderar att vara mer skeptiska/kritiska gentemot främmande män än vad män är mot främmande kvinnor. Ur ett evolutionspsykologiskt perspektiv är det inte så förvånande, när det gäller våld mellan främlingar så är förövaren i allmänhet en man, och vid våldtäkter ännu mera så.

Män accepterar denna manskritiskhet hos kvinnor. Måhända är en kvinna som är skeptisk mot främmande män mindre benägen att vara otrogen?

Kvinnor begär däremot av män att de skall vara beskyddare av kvinnor, att de skall vara ridderliga, att de skall bry sig om kvinnor. En man som kritiserar kvinnor är en tölp, en loser, omanlig. Kvinnor utvärderar dessutom en man i stor utsträckning baserat på hur andra kvinnor har bedömt mannen. Om en man gnäller över hur kvinnor behandlat honom, så indikerar det att dessa andra kvinnor tyckt att han inte varit värd att upprätthålla bra relationer med, och alltså att de bedömt mannen som oattraktiv. Om kvinnorna i hans liv tyckt att han är attraktiv så hade de antagligen varit snälla mot honom. Så män som kritiserar kvinnor betalar ett pris för det beteendet, eftersom han signalerar att kvinnor tyckt att han är oattraktiv.

Kvinnor är duktigare på att gnälla, och gör det oftare. De har ofta starkare sociala färdigheter, i synnerhet vad gäller att framställa sin situation på ett sätt som är ämnat att frambringa sympati. De flesta män är inte alls lika duktiga på att frambringa andras sympati. De skall ju vara stoiska, inte hålla på och gnälla, så de har inte haft lika mycket övning. För att få sympati hjälper det om man är den svagare parten, men männen har krav på sig att vara starka, en svag man ses som patetisk snarare än ges sympatier.

Kvinnor pratar om sina känslor, en del offentligt, så kvinnors känslor finns i det offentliga rummet, det blir något reellt som debattörer måste ta hänsyn till. Män pratar inte om sina, och därmed syns inte deras känslor i det offentliga rummet, och kan ignoreras i det offentliga samtalet.

Jag tror även att kvinnor har en starkare könssolidaritet. Feminister beklagar sig ibland över dålig sammanhållning bland kvinnor, att kvinnor oftare lägger krokbens för varandras karriär. Det kan nog ligga en del i det, män kan samarbeta bra i team och vara professionella även om de skulle ha dåliga personliga relationer, medan det bland kvinnor oftare är en förutsättning att relationen fungerar ok för att samarbetet skall göra det. Men män är inte solidariska med sitt kön i samma utsträckning som kvinnor verkar vara, t.ex. genom att i en konflikt mellan två personer av olika kön sympatisera med den som har samma kön. Män tenderar då snarare att döma utifrån handlingar, medan det är förvånansvärt ofta som kvinnor dömer utifrån kön.

Vi får därmed en situation där kvinnor kan utrycka kritik av män, ta på sig en offerroll och sympatisera med varandra, men män inte får käfta emot, vilket leder till en ensidig feministisk diskurs.

En diskurs, där om en man begår ett brott mot en kvinna, definieras mannen utifrån brottet – även om han aldrig förut gjort något liknande – och kvinnan ses som ett helt oskyldigt offer – även om hon skulle ha betett sig som ett svin. Om istället en kvinna begår ett brott mot en man, ses handlingen som ett undantag, något hon bara gjorde under extrema omständigheter, under extrema känslotillstånd – även om hon gjort det upprepade gånger – och mannen antas vara en skitstövel som förtjänade det han fick – även om det inte finns några bevis för att han skulle ha gjort någonting fel. Trots att ingen öppet argumenterar för principen att kvinnor skall få lägre straff, så blir det ändå resultatet, när den offentliga diskursen vinklas till kvinnans fördel i nästan alla enskilda fall som diskuteras. Det här är ingenting nytt, se den gamla boken: The Fraud of Feminism från 1913.

En annan faktor har varit feminismen i USA. Deras kulter sprider sig till andra länder. Varför har feminismen blivit så stark inom just amerikansk kultur och utbildning? Jag tror att en faktor är den amerikanska plutokratin, vars beteenden väcker en del anstöt, som t.ex. att bry sig mycket mer om rika än om fattiga, mer om företagsrättigheter än om mänskliga rättigheter. Plutokrati är plutokrati oavsett könet på de som innehar de politiska posterna, politikerna måste räta in sig i ledet, annars blir de inte valda. Men feministerna kallar det för patriarkat, och de beteenden från plutokratin, som rimligen borde motivera klasskamp eller ännu hellre kamp för en mer välfungerande demokrati, används istället till att ge kraft åt könskriget. Dessutom finns i USA en konservativ religiositet som har manschauvinistiska inslag, som man ju kan förstå att många kvinnor blir provocerade av. Dessa religiösa krafter spelar två olika roller för feminismen, dels väcker den anstöt hos många kvinnor genom dess hantering av vissa frågor som t.ex. abort, så att feminismen stärks, dels gör de gemensam sak med feministerna i andra frågor, som t.ex. synen på kvinnor som mer eller mindre viljelösa offer som skall skyddas från männens sexualitet – tillsammans har feministerna och de religiösa en styrka att driva igenom rena absurditeter.

Så varför är då många andra samhällen inte feministiska?

I primitiva samhällen har en kvinna behov av en man för försörjning och beskydd. Detta innebär att hon måste lära sig relatera till och leva med en man. I ett välorganiserat samhälle behöver inte en kvinna någon man för beskydd, och i ett överflödssamhälle kan en kvinna klara sin försörjning utan en man, i ett välfärdssamhälle ännu mera så. En kvinna har därmed ingen materiel nödvändighet för att lära sig relatera till och leva med en man, och en del väljer att inte göra det, utan relaterar bara till kvinnor, blir feminister. Men jag vill ha ett välorganiserat, välmående samhälle med socialt skyddsnät och låg brottsnivå, så här hittar jag inget skydd mot feminismen.

I historisk tid var det de som hade den offentliga makten huvudsakligen män. Män är mer riskbenägna och ambitiösa vad gäller karriär, och når därför oftare ledande poster i samhällets olika sfärer. Det har inneburit ett skydd mot kvinnochauvinismen, men har historiskt även inneburit manschauvinism, vilket inte är vackrare det. Kvinnor var utestängda ifrån universiteten, många professioner, ibland även ifrån ägande och politik. I takt med att samhället blivit tryggare är det inte längre lika riskfyllt att sträva mot ledande poster, stark yttrandefrihet och moderna medier gör att bekvämt kan torgföra sina åsikter, utan risk för vare sig tumult eller för att behöva skrika sig hes. Och i takt med att kvinnor är ungefär lika vanliga som män inom samhällets maktsfärer – politik, media, utbildning, kommers – så slår kvinnochauvinismen igenom. Men jag vill ha ett fritt samhälle, med trygghet och yttrandefrihet, så här hittar jag inget skydd mot feminismen.

Vi får väl göra som feministerna, och reformera vår könsroll – skall det bli någon jämställdhet, så måste vi män gnälla mera! Och på något sätt köra över alla dessa kvinnor (och män) som gnäller över omanligheten i vårt gnällande, och gnälla på ändå!

Annonser

Written by bittergubben

22 augusti, 2011 den 20:18

Publicerat i Uncategorized

3 svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] de västerländska samhällena har blivit så feministiska. Bittergubben undrar just det och analyserar varför så är fallet. Svaret är välfärdssamhällets utveckling och att staten numera har övertagit männens roll som […]

  2. […] de västerländska samhällena har blivit så feministiska. Bittergubben undrar just det och analyserar varför så är fallet. Svaret är välfärdssamhällets utveckling och att staten numera har övertagit männens roll som […]

  3. […] Varför har flera västerländska samhällen blivit så feministiska? – Könens sätt att förhålla sig till varandra leder till att kvinnochauvinismen blir dominant i samhällen som är fria och välmående. […]


Vill du svara på en indenterad kommentar, svara på första kommentaren i den sekvensen.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: