bittergubben

ytterligare en av de kränkta vita männen

Vilket kön är diskriminerat i dagens Sverige?

with 6 comments

Vad är diskriminering?

Könsdiskriminering innebär att folk blir bedömda/bemötta inte utifrån sina handlingar och relevanta egenskaper, utan utifrån kön.

I fråga om personliga preferenser är det inte meningsfullt att prata om diskriminering, eftersom ett kriterium är relevant om du tycker att det är relevant. Om du t.ex. föredrar en partner av samma hudfärg som dig själv, snarare än en partner av en annan hudfärg, så är det ett relevant kriterium för ditt partnerval. Det är alltså inte diskriminering att ta hänsyn till hudfärg, kön, religion etc. när du väljer partner.

Man kan få dramatiskt olika utfall för könen, utan någon könsdiskriminering, om könen uppför sig olika. I den mån en större andel av männen sitter i fängelse för att män gör fler och grövre brott, så är inte det diskriminering. I den mån kvinnor har lägre lön för att de på olika sätt satsar mindre på karriären, så är inte det diskriminering.

Omvänt så kan könsdiskriminering föreligga, även om det aggregerade utfallet för respektive kön är rättvist. Ett exempel, priset på klippning. En person med längre hår och som bryr sig mycket om sin frisyr, tar längre tid för frisören. Det är relevanta kriterier för prissättning. Det finns stark korrelation mellan kön och dessa relevanta kriterier, herrar har ofta kort hår, enkla frisyrer och vill bara att det skall se vårdat ut. Många frisörer föredrar därmed den enkla prissättningen att ha ett pris för herrar, ett annat för damer. Det är könsdiskriminering, även om respektive kön, I kollektiv, aggregerad mening, skulle få de priser som de förtjänar.

Vilket kön är diskriminerat i dagens Sverige?

Dagis! Personalen är nästan bara kvinnor och de få män som är där ät det i allmänhet på kvinnornas villkor – kvinnorna sätter normerna. Dagisfröknarna kan relatera till dagisflickorna, eftersom de alla en gång varit dagisflickor. Flickan är norm. Fröknarna relaterar till och bryr sig om flickorna och deras perspektiv, flickorna skall stöttas och uppmuntras i att utvecklas och ta för sig. Pojkarnas perspektiv står inte högt i kurs. Det där med tävlingsinstinkt är någonting fult, de skall skolas om till flickornas mer samförståndsinriktade inställning. Och man skall se till att pojkarna inte är så aktiva som de skulle vilja vara, för det skulle ju vara i vägen för ambitionen att lära flickorna att ta för sig.

Skolundervisning! Under lång tid har det pushats för att undervisningen i skolan skall anpassas till flickorna, att de skall få möjlighet att nå sin potential. Det låter ju bra. Problemen är när det görs på bekostnad av pojkarna, eller rent av bara går ut på att sabba för pojkarna, så att flickorna skall få ett bättre relativt resultat. Ex 1: Belöna arbetsinsats på meningslösa uppgifter snarare än prestation på svåra uppgifter. Ex 2: Pojkar har i allmänhet sämre finmotorik än flickor (klättra i träd ger övning i grovmotorik, att t.ex. byta klänningar på små dockor ger övning i finmotorik), vilket resulterar i att flickorna lättare lär sig en vettig handstil. Genom att handstilsundervisningen för pojkarna anpassas till hur mycket sådan undervisning som flickorna behöver, får man resultatet att många pojkar inte lär sig någon vettig handstil. Sedan kan man ju ge pojkarna dåliga betyg på inlämningsuppgifter för att de skriver så dåligt. Ex 3: Litteraturen i klassrummet kan anpassas till vad flickor tycker om att läsa (t.ex. relationer och känslor), utan hänsyn till vad pojkar vill läsa (t.ex. fakta och aktion). Ex 4: Eliminering av tävlingsmoment (tävlingar brukar motivera pojkar, flickor tenderar att föredra social uppmuntran – en jämställd skola skulle ha både och). Hur många av dessa antipojkstrategier används vid din eller dina söners skola?

Pojkar stökigare i skolan? Om det är så att pojkar är stökigare i skolan, så är det en skillnad i beteende, inte i behandling. Frågan är, hur bemöter skolan en stökig elev, beror det på kön? Om skolan har en väldigt hög tolerans för pojkars stökande, inte gör några tillsägelser, men säger till på skarpen så fort en flicka gör något, skulle det vara diskriminering. Jag misstänker dock att skolan ger lika många – eller rent av fler och kraftigare – tillsägelser till stökiga pojkar än till likvärdigt stökiga flickor.

Skolbetyg? Flickor får 2-6% högre meritvärde än pojkar med motsvarande resultat på prov. Det finns de som hävdar att detta är betygsdiskriminering till förmån för flickorna. Jag misstänker att det snarare är så att flickorna får en flit och fjäskbonus i betygen, för att de gjort sina läxor var dag och håller med lärarinnan om sådant som hon vill att eleverna skall hålla med om. Jag anser att betygen skall spegla prestation, inte hur villig man är att fjäska för läraren. Och om någon är flitig, borde ju det ändå synas i provresultaten, så varför ge en bonus för det? Måhända är det även så att flickorna ägnar sig mer åt q-seeking, d.v.s. att studera lärarinnans inställning till ämnet och hennes provgivning snarare än att fokusera på ämnet. Det förbättrar resultatet när man tar hennes prov, men utan att man egentligen blivit bättre i ämnet. [uppdaterad 15/06 2011]

Beviskrav! Det krävs mer bevis för att en kvinna skall bli fälld än för att döma en man.

Strafflängd! En kvinna som döms får i allmänhet mildare straff än vad en man skulle få för samma brott.

Vårdnad! En vårdnadstvist skall i första hand avgöras av vad som är bäst för barnet, men även beakta vad som är bäst för föräldrarna. Så som det ser ut idag är det dock skit samma hur det går för pappan, medan hur det går för mamman verkar betraktas som nästan viktigare än vad som är bäst för barnet – mamma och barn betraktas som samhörande, medan pappan betraktas som ett bihang. Om pappan vägrar lämna över barnet när det är mammans tur, då ses det som kidnappning och är direkt en polissak, men om mamma gör samma grej, så ses det som helt ok eftersom barnet ändå är hos mamma. Det kan ta flera år innan myndigheterna gör något, och ser till att pappan får några övervakade besök.

Idrottstävlingar! Det talas ofta om herridrott och damidrott. Och att kvinnor skulle vara diskriminerade, eftersom det är mindre prispengar i damidrotten. Men det normala är, att det finns en öppen kategori där det bara handlar om vem som är den bästa idrottaren. Där alla kan delta, ung som gammal, man som kvinna, lättviktare eller tungviktare. Utan diskriminering. Må bäste idrottare vinna. Visst, man säger normalt må bästa man vinna, men det är ju i princip alltid så att den bästa idrottaren ”råkar” vara en man. Det är i den kategorin man hittar de största prispengarna. Sedan finns det flera olika diskriminerande kategorier, som junioridrott och senioridrott, där man diskriminerar baserat på ålder, olika viktklasser, där man diskriminerar baserat på vikt, handikappidrott, där man kräver att deltagare skall ha vissa handikap. Och så finns det damidrotten, där man diskriminerar baserat på kön. Istället för att säga ”Må bästa idrottare vinna” så säger man ”Må bästa idrottare hålla sig härifrån och låta en kvinna vinna istället”. I dessa diskriminerande klasser är prispengarna lägre. Men de som vinner de prispengarna är i allmänhet halvdana idrottare, som inte skulle ha en chans mot de riktiga idrottarna. Annika Sörenstam är inte känd på grund av sina talanger som golfare – hon skulle antagligen inte ens kvalificera att spela som proffs, om hon skulle försöka göra det baserat på golftalang. Men tack vara att hon har tillgång till den diskriminerande damidrottens prispengar, är hon rik och berömd. Manliga golfare som spelar på samma nivå är nästan helt okända, det finns för många. De vinner aldrig några stora tävlingar, därför att de där är tvungna att tävla mot de riktiga proffsen – som Sörenstam slipper tävla mot. Likvärdiga prestationer, men kvinnan blir rik och berömd, medan mannen hankar sig fram och är okänd. Snacka om diskriminering.

Karriär? Lön? Skillnaden i lön beror inte på diskriminering. Män satsar mer på sin karriär, eftersom kvinnor i betydande utsträckning värderar män baserat på deras inkomst och yrkesstatus. Kvinnor väljer att studera något de är intresserade av, att jobba med något de bryr sig om och tycker är givande, att jobba deltid, att ha kortare pendlingsavstånd, att ha flexiblare arbetstider, att vara föräldraledig etc. Kvinnor är mer benägna att välja bort chefsjobb.

Pensionsförsäkring? Eftersom kvinnor förväntas leva längre så får de en lägre utbetalning per månad. Förväntad återstående livslängd är ett relevant kriterium för utbetalningarnas storlek, så om kön är relevant för att förutsäga återstående livslängd så är det ett relevant kriterium. Måhända skulle det vara möjligt att beakta andra medicinska tester och undersökningar av livsstilsval, sådana att kön inte längre skulle vara relevant för förutsägelsen. Frågan är om livslängd är direkt beroende av kön (så att det är en relevant faktor) eller om kön bara är korrelerat med sådana faktorer som val av en sund livsstil (så att det är diskriminering att beakta kön). I vilket fall så blir det aggregerade utfallet för könen ändå rättvist.

Våldtäkter? Vid ”riktiga” våldtäkter är förövaren nästan alltid en man, men en skillnad i beteende utgör inte diskriminering. Skall vi prata om diskriminering skall det vara en skillnad i samhällets bemötande av våldtäktsförövare/offer baserat på kön. Och det är det. Feminismen har drivit igenom breddningar av våldtäktsbegreppet, så att det inkluderar handlingar där det inte är ovanligt att kvinnor är förövare, t.ex. sexuella handlingar med en sovande partner, eller en 16-åring som har sex med en 14-åring. Men samhället är tämligen likgiltigt inför en sådan ”våldtäkt” när den begåtts av en kvinna mot en man. Även om samhällets diskriminering i samband med våldtäkter är riktad mot män, så är det självklart så att kvinnor drabbas av våldtäkter, och vid de ”riktiga” våldtäkterna är förövaren nästan alltid en man. Men den här texten handlar om diskriminering, skall vi även titta på vilket kön som drabbas av oacceptabla handlingar begångna av det motsatta könet, skulle vi även få beakta sådant som falska våldtäktsanmälningar eller faderskapsbedrägerier, där en kvinna lurar en man att finansiera och uppfostra ett barn som hon skaffat med en annan man.

Partnervåld? Det är ungefär lika vanligt att en kvinna slår sin manliga partner som tvärtom. Kvinnorna får mer skador, eftersom männen är fysiskt starkare. Även om vi skull acceptera den feministiska diskursen, där enbart männens våld räknas och kvinnornas våld ignoreras, så skulle det vara en skillnad i beteende mellan könen, inte en diskriminering. Skall vi prata om diskriminering får vi istället titta på samhällets bemötande av partnervåld.

Samhällets bemötande av partnervåld! Snacka om diskriminering. Om en kvinna ringer polisen och anklagar sin partner för misshandel, då kommer polisen och arresterar honom, tar det hela seriöst även om det inte finns några som helst bevis. Men om en man ringer polisen kan han mycket väl bli tillsagd att han får klara det själv. Men han får inte använda någon som helst form av våld för att värja sig mot kvinnans angrepp. Det vore ju partnermisshandel och grund för att arrestera honom. Samhället satsar massvis med pengar på kvinnojourer och dylikt för att skydda kvinnor som blir slagna av sin manliga partner. Men inget på att skydda de män som blir slagna av sin kvinnliga partner. De får inte ens använda självförsvar.

Sammanfattning

Det finns massvis med diskriminering som drabbar svenska pojkar och svenska män. Men på vilka sätt är svenska kvinnor diskriminerade? Varför skall vi män acceptera all denna mansdiskriminering?

Annonser

Written by bittergubben

10 maj, 2011 den 16:06

Publicerat i Uncategorized

Tagged with

6 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Jag föreslår att du återkommer med bevis för dina så kallade sanningar. Tills dess väljer jag att tro på det som forskare världen över bevisat och vad jag som kvinna själv upplevt: kvinnor och män är inte lika och har inte samma möjligheter.

  Är det inte märkligt att precis alla vetenskapliga bevis pekar precis tvärtemot du säger? Dags att höja nivån lite, växa upp och gå ifrån tyckandet?

  Inte En Del Av Problemet

  15 maj, 2011 at 10:54

  • Är det någon särskild av punkterna ovan som du skulle vilja invända mot? Eller vill du tillföra några andra områden där du anser att svenska kvinnor blir diskriminerade idag?

   bittergubben

   15 maj, 2011 at 11:19

 2. Håller med din analys i stort.
  För att se den verkliga diskrimineringen måste man våga väga in ALL fakta, värdera könen lika och vara beredd att utmana befintliga strukturer på riktigt.

  Men du glömde den näst allvarligaste diskrimineringen (enligt mig):

  Sjukvården!
  Män lever 4 år kortare än kvinnor, har högre mortalitet i nästan alla behandlingsbara sjukdomar, drabbas hårdare av både cancer och hjärtinfarkter och får sämre bemötande inom en rad sjukvårdsområden.
  Förebyggande screening är förbehållet kvinnor, trots att det skulle kunna förbättra livssituationen även för män. Samma gäller eftervård och myndighetsinformation vid många manssjukdomar, ex prostatacancer.
  Deprimerade män skickas tillbaka till jobbet med en pillerburk trots att självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga män.
  Samtidigt satsas det 30-50 miljarder skattekronor extra varje år på kvinnors sjukvård, som konsumerar mer vård i termer av antal besök, medicinkostnader och sjukskrivningar.
  Sammanfattning: Män dör – kvinnor får vård.

  Till er som reagerar mot inlägg som detta:
  Försök komma med saklig kritik, dvs peka på vilken del av analysen ni anser vara felaktig och/eller presentera fakta som talar emot dessa – annars är ni ju faktiskt ”en del av problemet”.

  Chattanoga

  16 maj, 2011 at 10:17

  • Jag håller med om att diskriminering inom sjukvården förtjänar att tas med.
   Det får dock sägas att en hel del i skillnaden i utfall beror på skillnader i beteende snarare än diskriminering. Män är mindre benägna att söka sjukvård, vilket rimligen får genomslag i hur mycket sjukvård de får. Skillnaden i livslängd påverkas även av att kvinnor även i övrigt ger hälsan högre prioritet – äter mer grönsaker, vilar när kroppen säger ifrån istället för att pusha vidare tills jobbet är klart, är mer benägna att söka information om potentiella sjukdomar etc.

   bittergubben

   16 maj, 2011 at 12:03

 3. […] Vilket kön är diskriminerat i dagens Sverige? […]

 4. […] Vilket kön är diskriminerat i dagens Sverige? – Kvinnodiskriminering tolereras inte, det ses till och med som ett allvarligt problem om kvinnor har sämre utfall, även om detta orsakas av legitima skäl, men mansdiskriminering går tydligen bra. […]


Vill du svara på en indenterad kommentar, svara på första kommentaren i den sekvensen.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: